شنبه 27 فروردین 1384

اظهارات اعضاي جدا شده از گروهك تروريستي منافقين درباره‌چگونگي بازگشت به كشور، ايرنا

گردهمايي اعضاي جدا شده از گروهك تروريستي منافقين و خانواده‌هاي اعضا دربند اين گروهك در كتابخانه امام خميني(ره) شهر قزوين برگزار شد.

نخستين سخنران‌اين گردهمايي كه‌عصر روزجمعه به‌همت "انجمن نجات" شاخه‌قزوين برگزار شد، "آرش صامتي پور" بود كه خود را عضو سابق اين گروهك معرفي كرد و گفت:من ازاعضا سابق گروهك منافقين هستم كه‌به همراه خانواده‌ام در آمريكا تحصيل و زندگي مي‌كردم.

وي بابيان‌اينكه درسال ‪ ۷۹‬براي انجام عملياتي به ايران آمده و دست راست خود را نيز از دست داده است،افزود: انجمن "نجات" يك سازمان غيردولتي است كه‌از اعضاي جدا شده گروهك منافقين و خانواده‌هاي آنان براي آزادي و بازگشت اسيران دربند و در حقيقت گروگان گرفته‌شده توسط فرقه منافقين به آغوش ميهن و خانواده تلاش مي‌كند.

"صامتي پور"بابيان اينكه هدف اين انجمن بازكردن چشمان اعضاي اسير گروهك منافقين است،ياداور شد: با همكاري انجمن نجات تعداد زيادي ازاعضاي گروهك منافقين از اين گروه جدا شده و به‌آغوش خانواده خود بازگشته‌اند.

وي اظهار داشت:رجوي براي رسيدن به قدرت ازفرزندان اين مرز وبوم به‌عنوان يك فرقه تروريستي استفاده‌مي‌كندودرمواقع حساس و زماني كه جان اين افراد در خطراست خود فرار را برقرار ترجيح مي‌دهد، همانطور كه به هنگام حمله آمريكا به‌عراق همراه همسروفرزندش ناپديد شدند ومشخص شد كه در اروپا بسر مي‌برند.

صامتي پور بابيان اينكه"اساس وشالوده گروهك منافقين برپايه فريب ونيرنگ استوار است" ادامه داد:در عراق چنان اعضا را شستشوي مغزي مي‌دهند كه افراد به چيزي غير از آنچه كه مسوولان اين گروهك مي‌خواهند، نمي‌توانند فكر كنند.

"ابراهيم خدابنده" عضوارشد گروهك منافقين نيزدراين گردهمايي گفت:از سال ‪۵۹‬ودربخش روابط بين‌الملل‌اين گروهك فعاليت مي‌كردم كه درسال‪۸۲‬هنگام ماموريت دستگير شدم.

وي بابيان‌اينكه داراي فوق ليسانس مهندسي برق بوده واز سال ‪۱۳۵۹‬با گروهك منافقين همكاري مي‌كرده‌است،افزود: پس از دستگيري تصور مي‌كردم كه چنانچه من زير شكنجه كشته نشوم حتما اعدام خواهم شدوحتي حاضربه‌انتخاب زندان ابوغريب عراق به جاي زندان اوين بودم.

اين عضو روابط بين‌الملل و ديپلماسي گروهك منافقين ادامه داد: من بعداز ‪ ۲۷‬سال درزندان موفق شدم كه پدرم را ببينم وسپس دخترونوه‌هايم كه‌در انگليس هستندبراي ديدن من به ايران آمدند،اين درحالي بود كه براثرتبليغ رسانه‌هاي خارجي،اعضاي خانواده‌ام براي ملاقات من در ايران ترس و واهمه داشتند.

وي بابيان اينكه گروهگ منافقين به كمك برخي رسانه‌هاي خارجي تبليغ كرده بود كه مرا شكنجه و سپس اعدام كرده‌اند،ادامه داد:درزندان اوين به‌من گفتند كه فقظ آزاد فكركن و اين در حالي بود كه به مدت يك سال بعد از زنداني شدن به‌علت شستشوي مغزي توسط گروهك منافقين، من نمي‌توانستم حتي آزاد فكركنم.

اين عضومنافقين بااشاره به اينكه تنها اخبار منفي از ايران حتي در مورد خبرهاي ورزشي،اخبار شكست‌ها دراختيار اعضا قرار مي‌گيرد،گفت: وقتي در زندان از من اسم حسين رضازاده را پرسيدندو من گفتم كه نمي‌شناسم،كسي باورنمي‌كرد.

"حسين افشار" عضو ديگر جدا شده اين گروهك گفت: شستشوي مغزي از مهمترين حربه‌هاي منافقين براي جذب و نگهداري اعضاست،اين شستشو به حدي‌است كه عاطفه در وجود اعضا خشكانده شده و آنان به خانواده‌هاي خود نمي‌توانند فكر كنند.

وي ادامه داد: مسوولان گروهك منافقين، طوري ذهن اعضا را شستشو ميدهند كه خود آنان جاسوسي خود و ديگر دوستانشان را مي‌كنند و زماني كه مسوولان به هر يك از افراد شك كنند، آنها را روانه زندان‌هاي مخفي موجود در قرارگاهها كه خيلي از اعضا از وجود آنها بي‌خبرند، مي‌كنند.

افشار افزود: تشكيلات گروهك سعي داشت از وضعيت داخل ايران و نحوه برخورد دولت جمهوري اسلامي بااعضاي جدا شده گروهك اخباري منعكش نشود، آنان تبليغ مي‌كردند، چنانچه كسي فرار كند و يا به ايران بازگردد، اعدام خواهدشد.

وي در پايان شرايط كنوني و فضاي حاكم بر قرارگاه گروهك منافقين را براي بازگرداندن اعضاي اين گروه به ميهن اسلامي مناسب ارزيابي‌كرد واز خانواده‌ها خواست،با همكاري انجمن نجات زمينه بازگشت فرزاندانشان را به‌آغوش‌خانواده‌ها فراهم كنند.

همچنين در اين گردهمايي دادستان عمومي و انقلاب اسلامي استان قزوين، عنصر "فريب" را دستمايه شيطان دانست وگفت: انجمن "نجات" درمسير برگرداندن‌افراد فريب خورده توسط گروهك منافقين قرار گرفته‌است، كه اميدواريم اين انجمن در اين مسير موفق بوده و فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد.

"محمدباقر الفت" افزود: درسال‌هاي گذشته با تدبير مسوولان نظام و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي زمينه بازگشت برخي از افراد گروهك منافقين به ميهن اسلامي فراهم شد و آنان مانند ساير هموطنان مان ازحقوق شهروندي برخوردار و در پناه قانون زندگي مي‌كنند.

وي با بيان اين مطلب كه " دستگاه قضايي به هيچ عنوان افراد رابه اتهام ارتباط باگروهك منافقين تحت تعقيب قرار نمي‌دهد"، خاطرنشان‌ساخت: نظام مقدس جمهوري اسلامي از حق خودش در برابر اين افراد گذشت كرده‌است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درپايان‌اين نشست توماري توسط خانواده‌ها و اعضاي جداشده گروهك منافقين تهيه و امضا شد تا به نماينده صليب سرخ در تهران تحويل داده شود.

در اين تومار امضاكنندگان از انجمن نجات و مسوولان جمهوري اسلامي ايران درخواست كرده‌اند كه زمينه بازگشت و نجات افراد اسير در دام گروهك منافقين تلاش كنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21111

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اظهارات اعضاي جدا شده از گروهك تروريستي منافقين درباره‌چگونگي بازگشت به كشور، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016