یکشنبه 28 فروردین 1384

مديرمسوول "پيام مردم" كردستان با اتهامات جديد احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

محمد صديق كبودوند، مديرمسوول و سردبير نشريه" پيام مردم" كردستان با طرح اتهامات جديدي به دادگاه فرا خوانده شد.
به گزارش "ايلنا", براساس آخرين احضاريه دريافتي توسط وكيل كبودوند در سنندج, وي ‌ساعت 9 صبح روز شنبه، سوم ارديبهشت ماه بايد در شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب سنندج حاضر شود.
بر اساس گزارش روابط عمومي اين هفته‌‏نامه، در احضاريه‌‏هاي تسليمي به محمدرضا مومني، وكيل مقيم سنندج، شكايات و اتهامات جديدي عليه مديرمسوول و سردبير هفته‌‏نامه توقيف موقت شده "پيام مردم" مطرح شده و از قرار معلوم شاكيان, اداره اطلاعات كردستان و حفاظت اطلاعات هستند و دادستان پيگير شكايات مطروحه شده است. اين در حالي است كه نوع و موضوع شكايات جديد هنوز مشخص نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روابط عمومي هفته‌‏نامه پيام كردستان اعلام كرده است: مديرمسوول پيام مردم تصميم گرفته است تا در صورت استعفاي مومني, با توجه به عدم آمادگي وكلاي ديگر در دادگاه شركت نكند مگر اينكه زمان كافي جهت مطالعه پرونده و تهيه دفاعيه در اختيار ايشان و وكلايش قرار بگيرد. در هر حال, كبودوند شركت در دادگاه را مشروط به صالح بودن و علني بودن دادگاه, حضور هيات منصفه, حضور وكيل و اطلاع قبلي و كافي از اتهامات خود كرده است.
لازم به يادآوري است؛ روزنامه هفتگي دو زبانه پيام مردم كردستان كه در چهار استان كردنشين غرب منتشر مي‌‏شد، اوايل تيرماه سال قبل با شكايت اداره اطلاعات كردستان و متعاقب آن بازداشت يك هفته‌‏اي مديرمسوول (هفته نامه) از سوي دادگاه سنندج توقيف شد و سپس كبودوند با قرار وثيقه تا زمان برگزاري دادگاه آزاد شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21160

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مديرمسوول "پيام مردم" كردستان با اتهامات جديد احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016