سه شنبه 30 فروردین 1384

شوراي نظارت دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليتهاي انجمن اسلامي را ملغي اعلام کرد

شوراي نظارت دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليتهاي انجمن اسلامي را ملغي اعلام کرد . شورا دليل خود را عدم مطابقت اساسنامه انجمن اسلامي با مفاد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام کرده است.
اين اقدام دانشگاه سيستان و بلوچستان در هيچ دانشگاه کشور سابقه ندارد و دانشگاه سيستان و بلوچستان که رياست واقعي آن را حراست دانشگاه به عهده دارد ، براي زمين گير کردن اعضاي انجمن دست به اين کار زده است . لازم به ذکر است که حراست دانشگاه که دانشگاه را به يک منطقه پليسي تبديل کرده پيش از اين نيز نقش فعالي در احضار اعضاي انجمن اسلامي به دادگاه انقلاب داشته است. اين گونه اقدامات پس از فعاليتهاي شديد کميته انظباطي که بارها به عناوين مختلف انواع حکمها را براي اعضاي انجمن اسلامي زده است ، صورت گرفته .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هدف اصلي حراست دانشگاه که رياست آن را پاينده ( رياست سابق سازمان اطلاعات بم ) به عهده دارد متوقف کردن فعاليتهاي انجمن اسلامي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري است .شايان ذکر است که دکتر اکبري رياست دانشگاه در اثر شدت فشار حراست انجمن اسلامي را به حالت تعليق در آورده است و براي به تعويق افتادن فعاليتهاي تشکل ، جلسه هيئت منصفه را به چهارشنبه هفته آينده موکول کرده است .

روابط عمومي انجمن اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21279

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شوراي نظارت دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليتهاي انجمن اسلامي را ملغي اعلام کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016