دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

بسیج دانشگاه ارومیه در اعتراض به اردوی 750 نفری انجمن دانشگاه را سیاه پوش کرد

اين گزارش خبري از طريق اي. ميل به خبرنامه گويا رسيده است:

«جمع آوري حدود 30 نفر از عناصر وابسته به 5 تشكل مذكور در جلوي دانشگاه اروميه و با پوشيدن لباس سياه و چسباندن پارچه هاي سياه به اطراف دانشگاه از صبح روز شنبه هفته جاري اقدام به عزاداري و نوحه خواني در جلوي دفتر رياست دانشگاه نمودند تا جايي كه رياست دانشگاه تا ساعت 2 نصف شب نتوانستند از دفتر خويش خارج شوند»


گزارش اردو:
ثبت نام در مورد اردوي سياحتي درياچه مارميشو از اوايل هفته گذشته به سرپرستي اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان كه اسمشان در ذيل مي آيد شروع شد:
سجاد نيكنام، روابط عمومي انجمن اسلامي دانشجويان ـ سخنگوي دانشكده كشاورزي ـ
كامران زمانزاده، امور مالي انجمن اسلامي دانشجويان ـ سخنگوي دانشكده ادبيات ـ
بهزاد تيزنوبيك، كميسيون سياسي انجمن اسلامي دانشجويان ـ سخنگوي دانشكده فني ـ
در اواخر هفته در هر كدام از دانشكده ها حدود 250 نفر از دانشجويان ثبت نام كردند كه جمعا بيش از 750 نفر از دانشجويان در آن ثبت نام كردند.
به دليل مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاه اروميه برگزاري اردوي مختلط كلاسي، چند ماهي بود كه لغو شده بود و بالاجبار انجمن اسلامي دانشجويان با دريافت مجوز از يك موسسه گردشگري به نام طرح نو ، با همكاري اين موسسه مجوز براي برگزاري اردو گرفت كه همين دليلي است بر بي ارتباط بودن اردو به دانشگاه؛ چون هزينه و مجوز اردو توسط خود دانشجويان تهيه شده بود.
اما اواخر روز پنجشنبه فرمانداري بخش درياچه مارميشو با تماس با موسسه طرح نو، اعلام مي كند كه بنا به دلايلي امنيتي كه در چند روز اخير در منطقه ـ درگيري با گروه پ.ك.ك. ـ روي داده، فرمانداري قادر به تامين امنيت دانشجويان در اين منطقه نمي باشد؛ لذا به ناچار محل اردو از مارميشو به آبشار سلوك تغيير يافت و همين تغيير روز جمعه صبح بعد از سوار شدن دانشجويان در حدود 36 ميني بوس، به آنها اطلاع داده شد كه با استقبال اكثر دانشجويان و دلخوري بعضي از دانشجويان روبرو شد.
اردو از ساعت 8 صبح تا 19 عصر در محل آبشار سلوك برگزار شد و تنها موردي كه از نظر انجمن اسلامي غيردانشجويي به نظر مي رسيد برگزاري رقص محلي كردي توسط تعداد معدودي از دانشجويان بود ـ دختر و پسر كاملا جدا ـ كه با اين مورد نيز برخورد شد.
بالاخره اكثر دانشجويان تا ساعت 21 به خوابگاه رسيده و بدون هيچ مشكلي اسكان يافتند.
توضيحات در مورد تداركات تشكل هاي مخالف انجمن اسلامي دانشجويان ـ نهاد رهبري، بسيج دانشجويي، جهاد دانشگاهي، انجمن اسلامي مستقل و جامعه اسلامي:
حدود دو ميني بوس از عناصر وابسته به اين تشكل ها كه اكثرا از نهاد رهبري بودند براي فيلمبرداري از اردوي انجمن اسلامي از ساعت 8 صبح در درياچه مارميشو حضور يافته و منتظر رسيدن 750 نفر دانشجوي ثبت نامي به محل مي شوند كه بنا به دليل تغيير محل اجباري اردو اين گروه تا ساعت 11 صبح در محل منتظر مانده و با توجه از عدم حضور ما در اين محل، عازم دره قاسملو ـ يكي از مناطق سياحتي شهر ـ مي شوند كه باز مشاهده مي كنند خبري از 750 نفر دانشجو نيست و بالاخره در ساعت 17 به محل آبشار سلوك مي رسند و از اين موقع شروع به فيلمبرداري غيرقانوني و بدون مجوز اردوي مذكور مي كنند.
اين دو ميني بوس كه به احتمال زياد از طرف نهاد رهبري عازم اردو شده بودند، بدون اخذ هيچ مجوزي در اين اردو حضور داشتند كه اين اقدام نيز قابل پيگيري است.
همين گروه با جمع آوري حدود 30 نفر از عناصر وابسته به 5 تشكل مذكور در جلوي دانشگاه اروميه و با پوشيدن لباس سياه و چسباندن پارچه هاي سياه به اطراف دانشگاه از صبح روز شنبه هفته جاري اقدام به عزاداري و نوحه خواني در جلوي دفتر رياست دانشگاه نمودند تا جايي كه رياست دانشگاه تا ساعت 2 نصف شب نتوانستند از دفتر خويش خارج شوند و دليل عزاداري نيز از طرف خود همين افراد، رعايت نكردن اصول فرهنگي مورد تائيد اين آقايان از سوي دانشجويان چه در دانشگاه و چه در اردوي مذكور مي باشد.
گروه مذكور اقدام به انتشار اطلاعيه ها و يا بهتر است بگوييم شب نامه هايي در سطح دانشگاه نموده كه عنوان هيچ تشكل يا نهادي در آنها ديده نمي شود و حتي خبرنامه اي كه يك سري اخبار كذب در مورد اردو را آن هم بدون اخذ مجوز براي خبرنامه و يا حتي درج مشخصاتي چون عنوان نشريه و صاحب امتياز مي نمايد.
تحصن اين 30 الي 40 نفر در جلوي دانشگاه اروميه در طول روزهاي شنبه و يكشنبه ادامه يافته و با هيچ ممانعتي از سوي دانشگاه روبرو نشده است اين گروه با ايجاد اخلال در سيستم آموزشي دانشگاه، اتهاماتي را نيز متوجه مسئولان دانشگاه نموده اند.
در اطلاعيه هاي اين گروه عناويني چون انجمن غيراسلامي و ... ديده مي شود كه هر كدام از آنها را مي توان به عنوان توهين به انجمن اسلامي و دانشجويان پيگيري كرد.
اين گروه با تهديد دانشجويان در خوابگاه و سطح دانشگاه و همچنين هجوم به چند تن از اعضاي انجمن، قصد ايجاد اغتشاش در سطح دانشگاه داشتند كه خوشبختانه فعلا با درايت بچه هاي انجمن از رسيدن به خواسته خود بازمانده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شايعاتي نيز از طرف اين گروه در دانشگاه انتشار يافته از قبيل: رقص مختلط، روابط نامشروع، نوشيدن مشروبات الكلي و ... در اردوي 750 نفر از دانشجويان و ادعاي فيلمبرداري از موارد مذكور.
اين عده هم اكنون خواهان اخراج اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان از دانشگاه، تعطيلي دفاتر انجمن اسلامي دانشجويان، اقدام به تصويب قانون جديد از سوي دانشگاه براي رعايت اصول پوششي جديد در دانشگاه و به قولي كنترل نامحدود دانشجويان در دانشگاه و حتي تهديد به آتش زدن دفاتر انجمن اسلامي دانشجويان.
لازم به يادآوري است كه هيچ كدام از 5 تشكل مذكور مسئوليت تحصن را برعهده نگرفته و همه اطلاعيه ها بدون ذكر نام تشكل منتشر مي شود.
لازم به يادآوري است كه در بين اين 30 نفر افراد غيردانشجو نيز ديده شده اند. و حتي بر عليه دفتر تحكيم وحدت نيز شعارهايي داده شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21566

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بسیج دانشگاه ارومیه در اعتراض به اردوی 750 نفری انجمن دانشگاه را سیاه پوش کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016