دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه در اعتراض به حملات بسیج به انجمن

هميشه همان
هراس من باري
از مردن در سرزميني است
كه مزد گوركن
از آزادي آدمي افزون باشد

بار ديگر پيراهن عثمان علم شد. بار ديگر به دانشجو توهين شد. بار ديگر خفتگان مطرود به حركت درآمدند و عقده هاي فروخفته شان را بيرون ريختند و بار ديگر انجمن اسلامي كه همواره حامي قاطبه دانشجويان بوده است همراه دانشجويان آماج حملات كوته فكرانه قرار گرفت.
بيشتر دانشجويان از آنچه در آغاز هفته جاري در دانشگاه روي داد اطلاع دارند، با اين وجود انجمن اسلامي با توجه به مسئوليت خود در پيشگاه دانشجويان لازم مي داند دانشجويان را بيشتر در جريان وقايع گذاشته و همچنان به حمايت خود ادامه دهد.
اعلام عزاي عمومي از طرف عده اي معدود و معلوم الحال ـ كه قدرت بسيج بيش از 25 تا 30 نفر را ندارند ـ كه ادعاي دانشجو بودن دارند، بيش از آنچه شايسته اعتنا باشد، اقدامي مضحكانه به نظر مي رسد. اينان كه همگي از عوامل شناخته شده اند، هشتصد نفر دانشجو را نامسلمان مي خوانند و فتواي اخراج از دانشگاه مي دهند تنها به اين دليل بي پايه و سست كه در اردو شركت داشته اند. در حاليكه دانشجويان نيك مي دانند كه مشكلشان چيست! محبوبيت قاطع انجمن اسلامي نزد دانشجويان ـ كه در انتخابات اخير تعيين بزرگترين تشكل 76% آراي دانشجويان را به خود اختصاص داد ـ مشروعيت اقليت ضددانشجويي را زير سوال برده و بي پايه بودنشان را علني كرده است. به همين دليل شب نامه اي كه در جريانات اخير پخش شد با الفاظ ركيك و ناسزا به قاطبه دانشجويان و انجمن اسلامي تاخته اند و جالب است كه اين جمع 25 نفري شب نامه شان را با نام «دانشجويان دانشگاه اروميه» منتشر كرده اند و جالبتر آنكه حتي جرات نكرده اند نام يا امضاي خود را در آن ثبت كنند تا دانشجويان اين مصلحان از خودگذشته!! را بشناسند. مشخص است كه نظرات جمع سي نفره خود را بر خواسته هاي تمامي دانشجويان برتري مي دهند و فضاحت را به حدي رسانده اند كه بر انجمن اسلامي عنوان انجمن غيراسلامي مي دهند. اينان هنگامي كه انجمن اسلامي ـ حتي قبل از انقلاب ـ در جهت اجراي درست احكام اسلام مبارزه مي كرد، كجا بودند. انجمن اسلامي بيش از پنجاه سال سابقه مبارزه دارد.
به صراحت اعلام مي كنيم كه اقدام اين عده و تجمعشان غيرقانوني است زيرا كه هيچگونه مجوزي از مراجع ذيصلاح دانشگاه نداشته اند و حتي توهين را به مسئولين دانشگاه نيز تسري داده اند و رئيس دانشگاه را تا پاسي از شب در دفتر خود محبوس كرده اند از طرف كدامين محفل هدايت و حمايت مي شوند. توهين و درگيري فيزيكي و لفظي با اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي و دانشجويان را بسياري شاهدند. و مواردي از اين دست كه اگر لازم باشد اعلام مي كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حرف آخر اينكه اعضاي انجمن اسلامي تا آخرين توان ايستاده اند و از اين بازي هاي بچه گانه هراسي به دل راه نمي دهند چرا كه بر دانشجويان تكيه كرده ايم.
شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه در پايان لازم ذكر است كه هيچ كدام از مصاحبه ها و خبرهاي ارسالي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان در خبرگزاري ها درج نشده و به گونه اي بايكوت خبري شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21567

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه در اعتراض به حملات بسیج به انجمن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016