جمعه 16 اردیبهشت 1384

کنفرانس پيرامون طرح ملی رفراندم و تحولات آتی کشور با حضور چهارده شخصيت سياسي، گوتنبرگ سوئد، 28 و 29 مي

هموطنان گرامی ! درود بر شما!
پيرو تصميم حاميان طرح رفراندم ملی در نشست 9 ژانويه 2005 در شهر گوتنبرگ، گروه کار منتخب در آن نشست اقدام به برگزاری کنفرانسی 2 روزه با حضور احزاب ،سازمانها و صاحب نظران سياسی ، نموده است. بدينوسيله از تمامی علاقه مندان دعوت می کنيم که در اين نشست شرکت نموده تا با هم به تبادل نظر و راه يابی بنشينيم.

مضامينی که در اين کنفرانس ضمن تمرکز بر طرح فراخوان ملی رفراندم، به تبادل نظر گذاشته خواهند شد از اين قرارند:

ــ« فراخوان ملی برگزاری رفراندم برای تشکيل مجلس موسسان در جهت تدوين قانون اساسی نوين» را اکنون چگونه ارزيابی کرده و نقش آن را در تحولات جاری و آتی کشور چگونه می بينيد؟ سازمان يابی اين حرکت با کدام شيوه ها ممکن خواهد بود؟
ــ نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران چه تغييری در سرنوشت کشور می تواند بوجود بياورد؟
ــ برابر حقوقی مليتهای ساکن ايران در اجرای کدام استراتژی سياسی تضمين خواهد شد؟
ــ راه حل « بحران انرژی هسته ايی » و رابطه ايران با دول آمريکا و اروپا را در چه می بينيد؟
ــ ممکن ترين راه برای نيل به دمکراسی و امنيت ملی در کشورمان با توجه به تجارب گذشته و بخصوص تجربه 8 ساله اخير، کدام است؟

شخصيت ها و نيروهای سياسی ذيل در اين کنفرانس به عنوان سخنران شرکت خواهند داشت :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1ــ خانم ويکتوريا آزاد، صاحب نظر و فعال سياسی
2ــ خانم نيلوفر بيضايی ، صاحب نظر سياسی ـ فرهنگی ( با ارسال پيام)
3ــ آقای شهريار آهی ، صاحب نظر سياسی، حامی نظام مشروطه .
4ــ آقای حسين باقر زاده ، صاحب نظر و سخنگوی « برای دمکراسی بر پايه منشور 81 »،
5ــ آقای فرزين بستجانی، از جانب جبهه ملی ايران ـ برونمرز،
6ــ دکتر سعيد بشير تاش، از جانب حزب ملت ايران ـ شاخه جوانان،
7ــ آقای محسن حيدريان ، محقق و جامعه شناس،
8ــ دکتر خليقی ، از جانب حزب دمکرات کردستان ايران،
9ــ آقای مهرداد درويش پور، محقق و جامعه شناس، فعال سياسی در «جمهوری خواهان لائيک دمکرات»،
10ــ آقای سياوش دهقان، فعال حقوق بشر،
11ــ آقای حسين علوی، صاحب نظر و فعال سياسی در « اتحاد جمهوری خواهان ايران» ،
12ــ آقای عليرضا نوری زاده، خبرنگار و صاحب نظر سياسی،
13ــ سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت ،
14ــ آقای حبيب تبريزيان از جانب حزب مشروطه ايران .

مکان و زمان کنفرانس:
شنبه 28 و يکشنبه 29 ماه می سال 2005
گوتنبرگ( خانه مردم) Folkets hus – Järntorget
روز اول از ساعت 11.00 الی 19.00
روز دوم از ساعت 10.00 الی 18.00

ميزبان کنفرانس: گروه کار پشتيبانی از طرح ملی رفراندم ـ گوتنبرگ ـ سوئد
جهت اطلاع بيشتر با آدرس الکترونيکی زير تماس بگيريد:
gorohekargbg@hotmail.com
--------------------------------

توضیح سعید بشیرتاش در مورد عدم شرکت وی در اجلاس گوتنبرگ

گروه کار پشتیبانی از طرح ملی رفراندوم
محترما به عرض می رساند در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 84 اطلاعیه ای از طرف شما درباره کنفرانس پیرامون طرح ملی رفراندوم که در روزهای 28 و 29 ماه می در سوئد برگزار می شود، صادر شده است که در آن نام اینجانب نیز به عنوان یکی از سخنرانان آمده است. ضمن تشکر از دعوت آن گروه محترم به آگاهی می رسانم که به علت بیماری در شرایط کنونی قادر به انجام کوششهای سیاسی نیستم و بالطبع در کنفرانس یاد شده نیز حضور نخواهم داشت.
با آرزوی پیروزی برای ایران و ایرانی
سعید بشیرتاش
جمعه 16 اردیبهشت 84

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22122

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کنفرانس پيرامون طرح ملی رفراندم و تحولات آتی کشور با حضور چهارده شخصيت سياسي، گوتنبرگ سوئد، 28 و 29 مي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016