دوشنبه 19 اردیبهشت 1384

نام حزب ما را از ليست طرفداران "طرح رفراندم ملي"، حذف نمائيد، اطلاعيه حزب ملت ايران

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم واز تو ياري مي جويم

حزب ملت ايران
دفتر اروپايي

اطلاعيه

اخيرا اعلا ميه اي از سوي طرفداران “ طرح رفراندم ملي ” انتشار يافته است كه در
تاريخ 28 و 29 ماه مه ، نشستي در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار خواهد شد و در اين نشست“ طرح رفراندم و تحولات آتي كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت ” همچنين در اين اعلاميه ضمن اسامي شركت كنندگان ، از حزب ملت ايران نيز نام برده شده است كه بدين وسيله تكذيب مي گردد .
با اينكه باره ها از دست اندر كاران “طرح رفراندم ملي” خواسته شده است ، نام حزب ملت ايران را از ليست طرفداران خود ، حذف نمائيد، با تاًسف بسيار تاكنون توجه اي ننموده و همچنان به روش خود ادامه مي دهند
در چهاردهم ديماه سال گذشته دبير خانه حزب ملت ايران ، طي اطلاعيه اي اعلام داشت :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

« …… براي آگاهي هم ميهنان اعلام مي دارد كه حزب ملت ايران از سال 1361 راه برون رفت از بن بست هاي پيش روي را همه پرسي (رفراندم) دانسته و آن را از حقوق طبيعي ملت مي داند ، اما از آنجا كه طلب هرخواسته بايد در راستاي سود و صلاح ملي و آنهم بستگي به زمان طرح و شرايط حاكم بر منطقه دارد . از اين روطرح برگزاري رفراندم در شرايط كنوني كه ميهن مورد تهديد بيگانگان است و شرايط برگزاري آزاد آن در درون كشور فراهم نيست ، رفراندم مطرح شده را نا بهنگام مي داند .
حزب ملت ايران هرگونه اظهار نظر موافق با اين طرح را در درون و چه در برون ميهن ، بنام حزب بد اخلاقي سياسي دانسته ، آن را محكوم مي كند »

براي آخرين بار از مسئولان و دست اندر كاران “ طرح رفراندوم ” درخواست مي شود نام حزب ملت ايران را از تمامي اعلاميه و بيانيه ها خود حذف نمايند كه موجب سپاس خواهد بود .

يكشنبه 19/02/1383 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22294

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نام حزب ما را از ليست طرفداران "طرح رفراندم ملي"، حذف نمائيد، اطلاعيه حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016