جمعه 23 اردیبهشت 1384

حمله به کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم!، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

روز دوشنبه ١۹ اریبهشت مقارن ساعت دو بعد از ظهر بیش از ٣٠٠ نفر از عوامل خانه‌ی كارگر و شورا های اسلامی كار به سرکردگی حسن صادقی و با پشتيبانی مالی و تدارکاتی مدير عامل شركت واحد اتوبوس رانی با بيش از ١۲ دستگاه اتوبوس شركت واحد به سنديكای كارگران نانوا (محل برگزاری جلسات آموزشی هيات موسس سنديكای كارگران شركت واحد) يورش بردند. مامورين نيروی انتظامی با آگاهی قبلی از موضوع و حضور گسترده در محل, فقط نظاره گر این اقدامات و یورش سبعانه بودند.
عوامل خانه کارگر با رهبری مستقيم روسای كانون ‌عالی و كانون استان شوراهای اسلامی كار، با شكستن در و شيشه‌های سنديكا, به تخريب اموال و كتابخانه سندیکا پرداختند، اسناد و مدارك هيات موسس سنديكای كارگران شركت واحد را ربودند، اعضای هيات موسس را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و يكی از اعضای موثر آن به‌نام آقای منصور اسانلو را به‌شدت مضروب كردند که به دلیل بریدن گلو وزبان او، هم‌اكنون در بيمارستان نيروی انتظامی بستری است.
حسن صادقی رئيس هيات مدير کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، در حالیکه جلال سعيد منش يكی دیگر ازچماقداران خانه کارگر، با چاقو به قصد بريدن زبان و گردن منصور اسانلو (عضو هيات موسس سنديكای شركت واحد) به او حمله‌ور‌شده بود, دست‌های اسانلو را از پشت نگه ‌داشته و او را در معرض تهاجم ديگران قرار داده ‌بود. ابراهيم مددی یکی دیگر اعضای هيات موسس, با كمك فرمانده ‌نيروهای انتظامی حاضر در محل توانست جان سالم به‌در ‌برد. مهاجمین ضمن ايراد خسارت شدید به دفتر سنديكا، همچنين موتور و وسايل ديگر اعضای سنديكا را نيز با خود بردند.
احمدی پنجکی (رييس هيات مديره‌ی كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان)، اكبر عيوضی (از خانه‌ی كارگر)، حسن بهرامی، اسكندر نصيری، مهدوی‌خواه، عليرضا احمدی، سروندی و جلال سعيد منش (از شورای اسلامی كار شركت واحد) و امانی (مامور حراست شرکت واحد) از جمله ديگر مهاجمین بوده اند، که با حمل پلاكارد‌هايی با مضمون “سنديكا، پس‌مانده‌ی طاغوت” و “مرگ بر منافق” در این سرکوب مشارکت داشته اند.
حسن صادقی رئيس‌ كانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد اين حادثه به ايسنا گفته است: «روز گذشته تهران نبودم، اما براساس اعلام وزارت كار سنديكاها جايگاه قانونی ندارند و تنها از طريق برخی رسانه‌ها مورد استقبال قرارگرفته‌اند». وی تأكيد کرده است: «چنانچه كارگران درگير در حادثه روز گذشته از اعضای شوراهای اسلامی كار بوده باشند، حق آنها بوده و آنها از كيان خود دفاع كرده‌اند».
یورش وحشیانه چاقو کشان خانه کارگر به این دلیل صورت می گیرد که در روز اول ماه مه کارگران قاطعانه به کاندیداتوری رفسنجانی و نمایش انتخاباتی کارگزارن وی نه گفتند. همچنین کارگران حمایت خود را از تشکل های مستقل کارگری اعلام داشته، بدین وسیله بی اعتباری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار ودیگر تشکل های رژیم را مورد تاکید قرار داده اند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه خانه کارگر به هيات موسس سنديكای كارگران شركت واحد, احزاب و سازمانهای سیاسی، تشکل های دموکراتیک, کارگران و فعالین کارگری, آزاداندیشان و روشنفکران را به اعتراض به این تهاجم فرا می خواند.
ما همه نیروهای دمکرات و آزادی خواه در داخل و خارج کشور را فرا می خوانیم تا برای محاکمه علنی عوامل خانه کارگر از هیچ اقدامی فرو گذار نکنند و با دفاع از حقوق سندیکائی کارگران، به ایجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری یاری رسانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما از آقای خوان سوماويا - مديركل سازمان بين‌المللی كار- می خواهیم که درسفر هفته آینده خود به ایران این موضوع را پی گیری کرده و شخص وزیرکار را تحت فشار قرار دهد تا مسئولین این امز و عناصر خانه کارگر مانند حسن صادقی و پنجکی در دادگاهی با حضور وکلای قربانیان این حادثه مورد محاکمه قرار گیرند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲١ اردیبهشت ١٣۸۴

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22512

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمله به کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم!، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016