سه شنبه 27 اردیبهشت 1384

بيانيه جبهه ملي ايران ـ آلمان به مناسبت يكصد و بيست و سومين زادروز دكتر محمد مصدق

هموطنان ارجمند! شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه ( بيست و يكم ماه مه 2005 ـ در شهر كلن. آلمان ) به مناسبت يكصدوبيست و سومين زادروز دكتر محمد مصدق، نماد آزادي و وحدت ما ايرانيان ، مراسمي به ياد و با ياد وي برگزار خواهد شد. با شركت خويش در اين گردهمآئي ملي ، اين جشن را جلائي ديگر بخشيد. سازمان جبهه ملي ايران ـ آلمان بدين وسيله از كليه هموطنان مقيم خارج از كشور دعوت مي كند كه در اين جشن بزرگ شركت نمايند.

از طرف روابط عمومي جبهه ملي ايران ـ آلمان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22721

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملي ايران ـ آلمان به مناسبت يكصد و بيست و سومين زادروز دكتر محمد مصدق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016