شنبه 17 اردیبهشت 1384

روزشمار یورش به نیروهای ملی، جبهه ملی ایران

در آستانه انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری، حاکمیت جمهوری اسلامی یورش خود را به نیروهای ملی برای خاموش کردن صدای آنها آغاز کرده است:

چهارشنبه7 اردیبهشت: احضارکورش زعیم، عضوهیئت اجرایی جبهه ملی ایران توسط وزارت اطلاعات و اخطار و تهدید در مورد سخنرانی وی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی، و نامه جبهه ملی به رییس جمهور مبنی بر درخواست اجازه گردهمایی در میدان بهارستان.

پنجشنبه 8 اردیبهشت: احضار خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران، توسط وزارت اطلاعات و اخطار در مورد بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی.

پنجشنبه 8 اردیبهشت: احضار محمد بسته نگار، از نیروهای ملی- مذهبی، توسط وزارت اطلاعات و اخطار در مورد بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پنجشنبه 15 اردیبهشت: بازداشت جمال درودی، مسئول چاپ و پخش انتشارات جبهه ملی ایران، هنگام تحویل شماره 137 نشریه پیام. ما هنوز از مرجع و محل بازداشت ایشان خبری نداریم.

فردا نوبت کیست؟

روابط عمومی جبهه ملی ایران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22155

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزشمار یورش به نیروهای ملی، جبهه ملی ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016