چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384

سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران: رفتار توهين آميز با آگاهي رسانان يک فاجعه اجتماعي است، تبريز نيوز

تبريز نيوز:سرويس سياسي: "محمد علي دادخواه "،سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران ،طي گفتگويي با"پيمان پاک مهر"، در خصوص تکرار رفتارها ،ایراد اتهام و اظهار نظرهاي ناشايست برخي راه يافتگان مجلس هفتم نسبت به خبرنگاران گفت:عدم پذيرش خبرنگار و هر نوع رفتار توهين آميز به نمايندگان آگاهي رسان يك فاجعه اجتماعي است زيرا در نظام ما تنها مرجع قانون گزار مجلس ماست.

"سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران"افزود:اگر مجلس و نمايندگان آن به پاسداشت و رعايت قانون اقدام نكنند چه انتظاري از ديگرافراد است كه به قانون گردن نهند،در امثله فارسي آمده "احترام امام زاده با متولي است" .

"دادخواه"تصريح کرد:اگر نمايندگان مجلس به نهاد و اعتبار قانون توجه شايسته نداشته باشند از افراد عامي كه با ساختار و تشكيل و تدوين قانون بيگانه اند چگونه مي توان انتظار داشت كه قانون را رعايت كرده و آن را محترم شمارند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"محمد علي دادخواه" با اشاره به اين فرايند ناگوار گفت: در رخداد مشابه پيشين تصور آن بود مجلس با توجه و دقت وافي نسبت به آن موضوع فاقد توجيح قانوني برخوردار خواهد كرد که متاسفانه تكرار اين موضوع 2 فرايند بسيار ناگوار را در پي خواهد داشت ، نخست بي اعتنايي ديگر افراد به قانون زيرا عموم اشخاص به متوليان و مسيولين قانوني نگاه مي كنند و رفتار آنان را الگو و سر مشق قرار مي دهند . ديگر، كسر حيثيت و شان مجلس است كه خبرنگاران و نخبگان از اين پس نمايندگان را در موضع والاي وکلاي مردم که قانون را مقدس مي شمارند نخواهند دانست بلکه اعتقاد پيدا مي کنند که اينان رطب خوردگاني هستند که منع رطب مي کنند.

"دادخواه"يادآور شد، کسانيکه قانون را مي شکنند اما از ديگران انتظار دارند که آن را محترم داشته و رعايت کنند بر اين باورند که ديگر شاهد اين برخورد ها نباشيم .حق آن است که مجلس از اين خبرنگار پوزش بخواهد.

پيمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel: 0098 914 415 7400

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22813

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران: رفتار توهين آميز با آگاهي رسانان يک فاجعه اجتماعي است، تبريز نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016