چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384

دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران: توهين به مجموعه روزنامه نگاران كشور را به شدت محكوم مي‌‏كنيم، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، گفت : اظهارات اخير يك نماينده مجلس توهين به مجموعه روزنامه نگاران كشور و نه صرفا خبرنگار يك رسانه خاص است و انجمن صنفي روزنامه نگاران اين چنين اقداماتي را محكوم مي كند.
مسعود هوشمند رضوي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه برخوردهاي اين چنيني امنيت شغلي و استقلال حرفه اي روزنامه نگاران را به مخاطره مي اندازد،گفت : رفتار ناپخته و خشمگينانه برخي نمايندگان تازه كار نسبت به خبرنگاران و نمايندگان افكار عمومي به حيثيت همه نمايندگان مجلس كه غالبا موافق چنين رويه هايي نيستند لطمه وارد خواهد كرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد : بعيد است از افرادي كه از سوي مردم نمايندگي داشته باشند چنين رفتارهايي سر بزند.
هوشمند رضوي در يابان اين عمل نماينده مجلس را تعجب آور خواندوتصريح كرد : باعث تعجب و تاسف است كه برخي نمايندگان علي رغم آنكه تبعات اين روش ها را در برخورد با روزنامه نگاران درماه هاي گذشته ديده اند همچنان بر تداوم همان شيوه ناپسند اصرار مي كنند .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22816

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران: توهين به مجموعه روزنامه نگاران كشور را به شدت محكوم مي‌‏كنيم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016