شنبه 7 خرداد 1384

بیانیه انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد در محکومیت اقدامات مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و حمایت از اعتصاب غذای دانشجویان انجمن

* در محکومیت اقدامات مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و حمایت از اعتصاب غذای دانشجویان متحصن و عدالت طلب انجمن اسلامی آن دانشگاه

باز ندای آزادی خواهی و عدالت طلبی دانشجویان در خانه امن خویش به مسلخ چکمه پوشان قیم ماب رفت. بازحرمت دانشجویان در حریم دانشگاه لگد مال شد و عرصه فرهنگ و علم در زیر لگدهای جاه طلبان دگم اندیش مورد تاخت و تاز قرار گرفت. همه نیک می دانیم اراده ای خاص در حاکمیت عزم خود را برای سرکوب عقیده و آزادی و تنگ کرد&#! 1606; عرصه بر دانشجویان آزادیخواه، جزم نموده و به خیال خامش می تواند با تهدید و ارعاب و فشار ، عقیده و هدف آنان را به بند کشد.

اکنون،در زمان دولت این اصلاح طلبان خزیده به کنج عافیت، که منفعت و بقای خویش را در اطاعت و عافیت طلبی یافته اند و گویی فراموش کرده اند وظیفه حفظ حرمت دانشجو و حفظ حریم مقدس دانشگاه بر عهده آنان است با سکوتشان، سکوتی آغشته به خیانت به جنبشی که آنها را در رسیدن به قدرتشان یاری کرده و این میزهای ریاست را به آنها ارزانی داشته،بزرگترین جفاها بر دانشجویان عدالت جو وارد می آید.

همه نیک می دانیم طیف وسیعی ازهیات های نظارت دانشگاهها در جای جای ایران بازیچه ای گشته اند برای اجرای فرامین تمامیت خواهان، با هž! 3;ف سرکوب و ایجاد محدودیت برای جنبش و هویت اصیل دانشجویی و انجمنهای دگراندیش، اینان با پشت کردن به رسالتشان ، عافیت طلبی را مسیر راه خود نموده اند.ولی باید بدانند هویت دانشجویی را نمی توان همچون جان گرفت یا همچون آزادی به دادگاه کشاند بلکه آن هویتی است تاریخی وآنان که حرمت و شان دانشگاه را اینچنین در طبق اخلاص می گذارند، فراموش نکنند که این هویت و جنبش را نمی توان آسان فروخت و از صفحه روزگار زدود .

اکنون وظیفه ما دانشجویان است که بپا خیزیم و از حرمت و حیثیت خویش و دوستان عزیزمان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دفاع کنیم تا از سکوت و انفعال که خواسته مسند نشینان دگم اندیش است دوری گزینیم و اثبات کنیم که هرگز آرمانهایمان را به کرسی های قدرت نخواهیم فروخت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد حمایت قاطع خویش را از آزادگی و ایستادگی دانشجویان انجمن اسلامی علوم پزشکی شهرکرد اعلام می دارد و این ایستادگی و پایمردی که باعث طنین انداز شدن دوباره صدای آزادی خواهی جنبش دانشجویی و زنگ خطری برای دشمنان آزادي و مردم ستیزان سرکوبگر است را می ستاید و همراه با دیگر دانشجویان متحصن کشور اعمال یک جانبه گرایانه هیات های نظارت را محکوم نموده و دانشجویان سراسر ایران زمین را به بیدار! ی و دفاع از حقوق همفکرانشان فرا می خواند .

به امید ایرانی آزاد وآباد

انجمن دانشجویان جمهوری خواه
دانشگاه یزد

Copyright: gooya.com 2016