سه شنبه 10 خرداد 1384

تريبون آزاد و راهپيمايي دانشجويي در دانشگاه اميركبير، ايلناتهران- خبرگزاري كار ايران

تريبون آزاد انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، امروز در صحن دانشگاه اميركبير برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، توحيد علي‌‏اشرفي؛ عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان در تريبون آزاد دانشجويي كه امروز در محوطه مركزي دانشگاه اميركبير برگزار شده بود، با ادعاي دخالت بسيج دانشجويي در امور داخلي انجمن اسلامي، گفت: بسيج دانشجويي تشكلي است كه بيش از ده سال سابقه فعاليت ندارد، را زير سوال ببرد.

وي با ادعاي اين مطلب كه مسجد دانشگاه اميركبير كانون فتنه شده است، گفت: كجا پيامبر و امامان ما از مسجد سوء استفاده ابزاري مي‌‏كردند.

علي اشرفي در ادامه گفت: اين تريبون آخرين هشدار ما به بسيج دانشجويي است، ما نهادهاي دموكراتيك هستيم، اما تشكل مقابل ما چه زماني انتخابات برگزار كرده است.

وي مدعي شد: عليه ما شعار مرگ بر منافق مي‌‏دهند، منافق كسي است كه منافع ملتش را به خاطر به دست آوردن پول بيت المال فراموش كند.

در ادامه اين مراسم، محمد رضايي؛ مدير مسوول نشريه دانشجويي موج نو، گفت: انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير چه اسلامي و چه غيراسلامي با آراي دانشجويان انتخاب شده است و يك نهاد غير دموكراتيك نمي‌‏تواند انجمن اسلامي را زير سوال ببرد.

در ادامه، ابراهيمي؛ عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، گفت: ديروز شخصي كه در مسجد صحبت كرده و فرم عضويت انجمن اسلامي با اعضاي بسيج تحويل مي‌‏داد، عضو بسيج دانشجويي دانشگاه مازندران بوده است.
وي افزود: انجمن اسلامي به عنوان نماينده دانشجويان هرگز از مواضع خود كوتاه نخواهد آمد و معتقد است نهادهاي نظامي و شبه نظامي جايي در دانشگاه ندارند و بايد دانشگاه را ترك كنند.

علي صابري؛ دانشجوي ديگري كه در اين تريبون آزاد سخن مي‌‏گفت؛ با انتقاد از عملكرد تشكل كانون انديشه دانشجوي مسلمان، تصريح كرد: اين تشكل بايد وضعيت خود را در دانشگاه روشن كنند و ارتباط خود را با برخي نهادهاي موجود در دانشگاه مشخص كنند.

در ادامه اين مراسم؛ شركت كنندگان در تريبون آزاد به سمت دفتر بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير حركت كردند و در مقابل دفتر بسيج شعار" .... حيا كن- دانشگاه را رها كن"، سردادند.

پس از دقايقي برخي از اعضاي بسيج دانشجويي از دفتر خود خارج شدند و با مشاهده اين اوضاع، شعار؛ "مشروطي حيا كن- دانشگاه را رها كن" و تأكيد كردند؛ "انجمن قانوني- ايجاد بايد گردد"، گروه مقابل نيز شعارهايي نظير؛" توپ، تانك، ....- ديگر اثر ندارد"، سردادند.

در ادامه اين برنامه شركت كنندگان به سمت دفتر نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه امير كبير حركت كردند و در آنجا، متين مشكين؛ عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي، اظهار داشت: هيچ كسي حق دخالت در امور تشكل‌‏هاي ديگر را ندارد، بسيج بر اساس اصل اول اساسنامه‌‏اش، وظيفه عضوگيري براي سپاه را بر عهده دارد، چنين تشكلي حق دخالت امور انجمن اسلامي را ندارد.

در ادامه اين راهپيمايي رضا دلبري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در سخناني در مقابل دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري گفت: حتي اگر فضاي دانشگاه امنيتي شود، از آزادي و امنيت به عنوان بزرگترين آرمان خود دفاع مي‌‏كنيم.

وي مدعي شد: اين كه مديريت دانشگاه اميركبير از سوي نهادهاي نظامي و شبه نظامي تحت فشار است، نبايد باعث شود كه دانشجويان صحنه را ترك كنند. در دانشگاه علم و صنعت حضور دانشجويان باعث شده كه قضيه دانشگاه علم و صنعت به خوبي پايان يابد و رئيس دانشگاه علم و صنعت با سربلندي به دانشگاه باز گردد.

مهدي حبيبي؛ دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين مراسم، گفت: اتفاقاتي كه امروز براي ما اتفاق مي‌‏افتد،ريشه تاريخي دارد و نيروهاي شبه نظامي بيش از اين هم برخوردهايي با انجمن اسلامي داشته‌‏اند.
وي تصريح كرد : اگر مراد از اسلامي بودن انجمن اسلامي، بالا رفتن از ديوار سفارت و پرونده سازي براي دانشجويان است، هيچ يك از اين كارها مدال افتخار نيست، اسلامي كه ما مي‌‏شناسيم، اسلام رحمت و رأفت است و ما اسلامي را كه هر كس را به خاطر گفتن عقيده‌‏اش به سال‌‏ها زندان محكوم مي‌‏كند، به رسميت نمي‌‏شناسيم.

حبيبي خاطر نشان كرد: اگر در دهه اول انقلاب گفتمان ديگري بر كشور و دانشگاه حاكم بوده است، گفتمان غالب امروز؛ گفتمان آزادي خواهي است و در اين راستا معتقديم وجود نهادهاي شبه نظامي با فلسفه وجودي دانشگاه مغايرت دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير سابقه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، ادامه داد: در شرايط موجود و فشارهاي فعلي كه نمي‌‏توان انتظار گوارا بودن از مسوولين دانشگاه نمي‌‏رود، ما از دانشجويان بايد دست به دست هم از حقوق خود دفاع كنيم.
وي با بيان اين كه قرار بود در جمهوري اسلامي كمونيسم‌‏ها هم صاحب حق باشند، افزود: انقلاب اسلامي از مسير اصلي خود و شعارهاي آيت الله خميني منحرف شده است.
مهدي مشايخي؛ عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان، گفت: دانشگاه مستقل و آزاد است، يعني تصميم‌‏گيرندگان دانشگاه بايد از دانشگاه باشند، نه اين كه كساني در دانشگاه حضور داشته باشند كه هر جا نامي از دانشجويان است، از برگزاري برنامه‌‏ها جلوگيري مي‌‏كند.

در ادامه اين مراسم؛ قطعنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير كبير توسط روزبه رياضي؛ عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان قرائت شد و پس از آن تعدادي از شركت كنندگان در اين مراسم به سمت مسجد دانشگاه حركت كردند و اين مراسم را در مقابل مسجد دانشگاه پايان دادند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23535

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تريبون آزاد و راهپيمايي دانشجويي در دانشگاه اميركبير، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016