شنبه 21 خرداد 1384

انصارى راد در جمع دانشجويان جمهوريخواه متحصن در دانشگاه يزد، شرق

گروه سياسى: حسين انصارى راد با حضور در جمع دانشجويان جمهوريخواه متحصن در دانشگاه يزد گفت: ممانعت از فعاليت قانونى دانشجويان و گروه هاى سياسى منجر به روى آوردن به فعاليت غيرقانونى مى شود. گفتنى است كه جمعى از دانشجويان دانشگاه يزد در اعتراض به مخالفت هاى رياست اين دانشگاه با فعاليت انجمن جمهوريخواهان و عدم تاييد نتايج انتخابات اين تشكل دانشجويى دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند.به گزارش ايلنا حسين انصارى راد در جمع اين دانشجويان با تاكيد بر قانونى بودن خواست دانشجويان متحصن از مسئولان كشور پيگيرى خواست دانشجويان را خواستار شد.انجمن دانشجويان جمهوريخواه يزد نيز روز پنجشنبه با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: «چهارمين روز اعتصاب غذاى ۷ نفر از اعضاى شوراى مركزى انجمن جمهوريخواه در حالى ادامه دارد كه هيچ يك از مسئولان دانشگاه تا به حال اقدامى نكرده و اين اعتصاب غذا را غيرواقعى و نمايشى خوانده اند و اين در حالى است كه روز گذشته پزشك معتمد استاندارى يزد در جمع دانشجويان حاضر شده و نسبت به وضعيت آنها ابراز نگرانى كرده است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24215

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انصارى راد در جمع دانشجويان جمهوريخواه متحصن در دانشگاه يزد، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016