یکشنبه 22 خرداد 1384

استقبال از فراخوان برای تجمع ۲۲ خرداد ماه در تهران براي حمايت از مبارزات زنان و اعتراض به نقض حقوق زنان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

از مبارزات زنان و اعتراض به نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی حمایت می کنیم!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تبعیض بین انسان ها و محو حقوق گروهی از آنان به نفع گروهی دیگر تدوین شده است و جمهوری اسلامی، جمهوری تبعیض و تحمیل بی حقوقی بر بخش مهمی از شهروندان کشور است. تبعیض بین زنان با مردان بر اساس جنسیت آنان، بین مسمانان و غیر مسمانان، میان حتی مسلمانان به نفع پیروان مذهب تشیع علیه دیگر مذاهب در چارچوب دین اسلام، تبعيض بین دین باوران و آزاداندیشان، و…
قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان را به دلیل جنسیت آنان رسما به انسان درجه دو و تابع اراده مردان تبدیل نموده است. بر اساس این قانون و قوانین منبعث از آن، زنان از حق طلاق، حق حضانت کودکان، آزادی مسافرت، آزادی انتخاب پوشش، انتخاب آزادانه بسیاری مشاغل و .. محروم شده اند. در صحنه سیاسی کشور نیز، بر اساس این قانون زنان از حق انتخاب شدن در سطح مدیریت کشور، در موقعیت ریایست جمهوری یا وزارت و غیره برخوردار نیستند.
شکی نیست که قانون اساسی هر کشوری، در وهله اول باید حافظ حقوق شهروندان آن کشور و مبنای رسمیت و قطعیت یافتن این حقوق، فارغ از جنسیت، مذهب و ملیت آن ها باشد. مردم کشور ما در طول بیش از یک قرن گذشته برای دست یافتن به چنین قانونی دو انقلاب و بیش از یک صد سال مبارزه پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته اند، اما آن چه که امروز نصیبشان شده است، حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی منبعث از آن است.
زنان کشور ما از همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی و تلاش حکومت جدید برای بازگشت به قعر قرون وسطا، در دفاع از حقوق انسانی و اولیه خود دست به مقاومت زدند و در طول ۲۶ سال گذشته همواره در صف مقدم مقاومت و مبارزه در برابر محو حقوق اولیه و دموکراتیک جامعه بوده اند. جنبش زنان علیه تبعیض و بی حقوقی بیش از نیمی از جمعیت کشور، یکی از بزرگ ترین منابع مقاومت علیه استبداد و خودکامگی در ربع قرن گذشته در کشورمان بوده است.
اعتراضات اخیر زنان بر نقض حقوق خود در قانون اساسی، بعد از حذف همه کاندیدا های زن توسط شورای نگهبان صرفا به دلیل زن بودن آنان، یکی از جلوه های این مقاومت و اعتراض به نقض آشکار و علنی حق برابر آنان با مردان است.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پشتیبانی خود را از حرکت اعتراضی ۲۲ خرداد زنان کشورمان و تجمع آنان در مقابل در ورودی دانشگاه تهران، علیه نقض حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلام می دارد و خود را در مبارزه زنان کشورمان برای تامین حقوق برابر با مردان و دستیابی به تمامی حقوق از دست رفته شان، شریک و همگام آنان می داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نقض حقوق زنان را نقض حقوق بشر و نقض حق برابر شهروندی می داند و همه نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر را به شرکت در این حرکت اعتراضی فرا می خواند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۲۰ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵

Copyright: gooya.com 2016