دوشنبه 23 خرداد 1384

انفجار بمب در مقابل ستاد دكتر معين در زاهدان

به دنبال تهديد حاميان اهل سنت دكتر مصطفي معين در شهر زاهدان و قطع برق محدوده ستاد اين كانديداي جبهه دمكراسي و حقوق بشر كه از ساعت 19 تا 23 ديشب ادامه داشت، حدود ساعت 20 امروز دوشنبه 23 خرداد صداي انفجار يك بمب در شهر زاهدان پيچيد. اين بمب در مقابل ستاد دكتر مصطفي معين و روبروي دفتر جبهه مشاركت زاهدان در خيابان شهيد بهشتي اين شهر منفجر شد.
به گزارش كميته خبر و اطلاع‌رساني ستاد مركزي دكتر مصطفي معين، انفجار اين بمب همزمان با سخنراني محسن آرمين در سالن ارشاد شهر زاهدان به وقوع پيوست و خوشبختانه به دليل اين كه اعضاي ستاد كانديداي جبهه دمكراسي و حقوق بشر به محل برگزاري سخنراني آرمين رفته بود. اين انفجار خسارات جاني در پي نداشت. اما يك خودرو كاملا منهدم و به چند خودرو ديگر نيز خساراتي وارد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين شيشه‌هاي ستاد مركزي دكتر معين و خانه‌هاي اطراف ستاد بر اثر موج حاصل از اين انفجار شكسته شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24419

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انفجار بمب در مقابل ستاد دكتر معين در زاهدان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016