چهارشنبه 25 خرداد 1384

پیام اتحاد دموکراسی خواهان ایران به شرکت کنندگان در فراخوان برای آزادی دکتر ناصر زرافشان

مردم شریف و آزاده ایران !

دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای که مدت هاست به همین دلیل و به طور غیر قانونی بازداشت گردید ، هشت روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد .
او از بیماری کلیوی به شدت رنج می برد و خواستار آزادی برای درمان بیماری خویش است .
دکتر ناصر زرافشان پس از آزمودن تمامی شیوه های ممکن برای دست یابی شرافتمندانه به بیمارستان خارج از زندان تنها چاره کار را اعتصاب غذای نامحدود دانسته و به گفته خودش ماراتن مرگ را آغاز نموده و تا این لحظه جواب مساعدی از هیچ یک از مقام های مسئول دریافت نکرده است .
هم اکنون به دلیل اعتصاب غذا جان دکتر ناصر زرافشان در خطر است .
او در پیام خود گفت : "من تا آخر ایستاده ام . من می خواهم زندانی سیاسی مستقل باقی بمانم و در عین حال از کلیه حقوق شهروندی برخوردار باشم .
من شرافت و انسانیت را زیر پای منافع فردی قربانی نکرده و نخواهم کرد و تا پای جان آماده ام هزینه اش را بپردازم ."
او از همه شما انسانهای شریف ایران و کشور های جهان تشکر و قدردانی میکند .
"اتحاد دموکراسی خواهان ایران" به پشتیبانی این انسان پایدار و شرافتمند بعنوان یکی از نیروهای مومن و وفادر به این جریان سیاسی افتخار می کند .

پاسخ او به این پیام که در سراسر جهان اعتصاب غذا برای رهایی اش از زندان آغاز شده است چنین بود :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"من برای همه چیز آماده ام ، مرا از هم اکنون مرده پندارید ! چه بسا مرده من بیشتر از زنده بودنم به کار آید ! نیروهای خود را ذخیره کنید ! اعتصاب غذا آخرین حربه است . اگر اعتصاب غذا یا هر حرکتی در خارج از زندان ها باعث هم گرایی و نزدیکی نیروها می شود این کار را آغاز کنید در غیر این صورت شیوه های دیگر تبلیغاتی را برای بسیج بیشترین نیروهای اجتماعی به کار بندید و از پراکندگی این نیروها جلوگیری کنید ."

هموطنان !
"اتحاد دموکراسی خواهان ایران" اعلام می دارد ما برای آزادی دکتر ناصر زرافشان مصمم ، پافشاری و استقامت خواهیم کرد و از کلیه اقدامات مسالمت جویانه و غیر خشونت آمیز "کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان" حمایت می نماییم .

"اتحاد دموکراسی خواهان ایران"
23 خرداد 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24501

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام اتحاد دموکراسی خواهان ایران به شرکت کنندگان در فراخوان برای آزادی دکتر ناصر زرافشان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016