پنجشنبه 26 خرداد 1384

ضرب و شتم متحصنين مقابل اوين براي دومين روز متوالي، علي بيکس

امروز صبح براي دومين روز متوالي نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به خانواده دكتر ناصر زرافشان و متحصنين جلوي درب زندان اوين حمله ور شده و به ضرب و شتم آنان پرداختند.
نيروهاي مهاجم همسر اكبر گنجي را كه در جمع متحصنين بوده مورد ضرب و شتم قرار داده و برادر گنجي را نيز دستگير و راهي اوين كردند.
مسعود باستاني روزنامه نگار نيز دستگير شد، همچنين خانم فرزانه آقايي پور از اعضاء كانون نويسندگان نيز در اين تهاجم دستگير گرديد.
خانم هما زرافشان همسر آقاي دكتر ناصر زرافشان امروز پس از ملاقات همسرش در زندان اوين وضعيت جسمي شوهرش را وخيم اعلام كرده و اظهار داشت فشار خون شوهرش بصورت فاحشي پايين آمده و بدنش به رعشه افتاده است. وزنش در حال حاضر 67 كيلو است. وي گفت شوهرش طي اين مدت روزانه نيم كيلو وزن كم كرده است.
ضمناً نيروهاي مهاجم تعدادي از متحصنين را دستگير و توسط يك دستگاه ميني بوس و خودروي سواري به اوين منتقل كردند كه در بين آنان تعدادي دانشجو نيز مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي اكبر شكوري 75 ساله، و كارمند بازنشسته كه چند روزي متحصنين را همراهي مي كرد نيز دستگير شده و به اوين فرستاده شد.
خانم زرافشان تعداد متحصنين امروز صبح را 60 نفر ذكر كرد كه با هجوم مأمورين انتظامي به كوچه پس كوچه هاي اطراف درب زندان اوين رانده شده اند و در حال حاضر مأمورين با گشت در محوطه با عابرين و متحصنين برخورد فيزيكي مي كنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24573

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ضرب و شتم متحصنين مقابل اوين براي دومين روز متوالي، علي بيکس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016