جمعه 27 خرداد 1384

پیام کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان به گرد هم آیی های اعتراضی برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی در سراسر جهان

هم میهنان و آزادی خواهان جهان!

گرد هم آیی شما را در دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه ناصر زرافشان ، وکیل شجاع پرونده قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای که اینک 11 روز است در اعتصاب غذا به سر می برد و هر لحظه با خطر مرگ روبروست ، ارج می نهیم .
ما امروز دهمین روز تحصن خود را در جلوی زندان اوین می گذرانیم با وجود ضرب و شتم ها ، دستگیری ها و تهدیدها آن را تا آزادی ناصر زرافشان و همه زندانیان سیاسی ادامه می دهیم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

یاران :

همراهی شما عزیزان و گروه های اجتماعی ، کارگری ، حقوق بشر ، زنان ، آزادی خواهان در سرتاسر جهان با تحصن کنندگان و اعتصاب غذای دکتر ناصر زرافشان ما را در عزم خود برای ادامه اعتراض و تحصن برای آزادی ایشان و سایر زندانیان سیاسی استوارتر می نماید . امید که با همبستگی و همدلی تمام آزادی خواهان به اهداف انسانی برای آزادی ، صلح و عدالت اجتماعی بکوشیم .

مقاومتتان پیروز ، دست های شما را از کنار دیوارهای زندان اوین می فشاریم .

کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان
27 خرداد 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24663

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان به گرد هم آیی های اعتراضی برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی در سراسر جهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016