جمعه 27 خرداد 1384

تحصن در استکهلم در همبستگی با تحصن مقابل زندان اوین و با خواست آزادی زرفشان و کلیه زندانیان سیاسی

ایرانیان آزاده

اعتصاب غذای ناصر زرفشان وارد سیزدهمین روز شده است. وی مبتلا به بیماری حاد کلیوی است و هر لحظه بر وخامت بیماری اش افزوده می شود. خطر مرگ این وکیل خانواده های قتل های زنجیره ای را تهدید می کند. همزمان با اعتصاب غذای ناصر زرفشان در زندان، خانواده و دوستاران وی و شماری از خانواده های جان باختکان زندان های رژیم در دهه ٦٠ در بیرون زندان اوین با خواست آزادی وی تحصن کرده اند.نیروهای امنیتی رژیم متحصنین را در روزهای اخیر مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار داده و شماری را دستگیر و با گرفتن تعهد کتبی موقتا آزاد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) در همبستگی با متحصنین و با خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط ناصر زرفشان و کلیه زندانیان سیاسی، در استکهلم به اقدامات اعتراضی و تحصن در روزهای +آینده دست خواهد زد. اما این ، تنها خواسته ی ما نیست، ما خواهان تعطیلی زندان های سیاسی، توقف شکنجه و هر نوع سرکوب و آزار روانی و جسمی، لغو مجازات مرگ و آزادی های سیاسی و اجتماعی و رهائی جامعه از ظلم و ستم حاکم هستیم.

تاریخ و محل برگزاری تحصن بزودی به آگاهی عموم خواهد رسید. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ا ایرانیان آزاده و مخالف زندان سیاسی و هرنوع سرکوب و ظلم و ستم، برای شرکت فعال و همکاری در این تحصن دعوت به عمل می آورد.

برای اطلاعات بیشتر، پیشنهاد و یا اعلام همکاری با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمائید:

070 402 55 31
070 699 8373
070 797 3808
073 599 8043

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)- واحد سوئد
جمعه ٢٧ خرداد ١٣٨٤ برابر با ١٧ ژوئن ٢٠٠٥

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24671

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن در استکهلم در همبستگی با تحصن مقابل زندان اوین و با خواست آزادی زرفشان و کلیه زندانیان سیاسی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016