سه شنبه 14 تیر 1384

بیانیه جمعی از روشنفکران،روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در حمايت از اکبر گنجي و هشدار نسبت به سلامت جانی وی

به نام برپادارنده عدالت و رهايي

اکبر گنجی مبارز سختکوش ومقاوم راه آزادي، دموکراسی و برابری و از قربانيان برجسته نقض حقوق بشر و فقدان آزادی بيان در ايران، اينک در وضعيتی سخت و نگران کننده در حالت اعتصاب غذا بسر می برد و با بيماريهای مخاطره آميز دست و پنجه نرم می کند. در اين شرايط که هر آينه بيم فاجعه و ضايعه جبران ناپذيری می رود و بديهی ترين حق يک انسان پايمال می شود، ما امضا کنندگان اين بيانيه با تاکيد بر غير قانونی و ناعادلانه بودن محکوميت، فرايند دادرسی و تمامی محدوديتهاو تضييقات اعمال شده بر وی در طول 62 ماه حبس، خواستار آنيم که به فوريت به تقاضای اکبر گنجی در خصوص دريافت مرخصی استعلاجی بر اساس قوانين و رويه های جاري، اعلاميه جهانی حقوق بشر و آموزه های دينی پاسخ مثبت داده شود تا وی بتواند از حقوق انسانی و قانونی خود برای درمان بيماريها و مشکلات جسمانی از جمله آسم برخوردار شود و رويه ها و برخورهای صورت گرفته با وی تغيير يابد. همچنين با اعلام همراهی و حمايت از فرياد مظلومانه دادخواهی خانواده محترم اکبر گنجي، هشدار می دهيم مسئوليت امنيت و سلامت جانی اکبر گنجی بر عهده حاکميت می باشد و هرگونه تعرض و سهل انگاری در اين خصوص با واکنش صريح و قاطعانه افکار عمومی داخلی و جهانی مواجه خواهد شد. اظهار آزادانه و مصون از تعرض عقايد و ديد گاهها حق مسلم و بديهی هر انسان می باشد و محروم کردن اکبر گنجی از حق درمان و به مخاطره افکندن سلامت جسمانی او به دليل بيان و نوشتار سخنان انتقادی به هيچ عنوان پذيرفتنی نيست.

در پايان از تمامی گروههای سياسی – اجتماعی مستقل، تشکلهای جامعه مدني، فعالين حقوق بشری داخل و خارج و کوشندگان راه آزادی و عدالت در خواست می کنيم آزادی و رهايی شرافتمندانه کليه زندانيان سياسی را سرلوحه فعاليتهای خود قرار دهند.

1 ابناوي يوسف
2 ابوالفتحي فرهاد
3 ابوعلي راحيل
4 احمدي خشنود
5 اخوان راد صابر
6 اردلان مه لقا
7 ارفع زاده بامداد
8 استکي محمد
9 اسحاقي امير
10 اسدنژاد بهروز
11 اسدی محمد
12 اشجاري ناصر
13 اصلانچي مرتضی
14 اعرابي حسين
15 اعرابي فرهاد
16 افتخاری راد امير هوشنگ
17 افشار فرشيد
18 افشار کهن علی اصغر
19 افشاري علي
20 افشاري عليرضا
21 اکبري سيف الله
22 اميدي امير
23 امير انتظام عباس
24 امير خيزي بهروز
25 اميني ستار
26 امينی زاده مهدي
27 انتصاري شهلا
28 انصاري کيوان
29 انصاری راد حسين
30 ايزدي احسان
31 ايزدي حسن
32 آبتين ميترا
33 آجوداني مصطفي
34 آرامي عبدالهادي
35 آرامي هادي
36 آزادي جواد
37 آزادي سامان
38 آغاسي فريدون
39 آقايي ساسان
40 آل آقا سعيد
41 آملی مقدم ناصر
42 بابايي احمد
43 بختياري سامان
44 بدري محمد تقي
45 بديعي مرتضی
46 برومند اديب
47 برومند بهروز
48 برومند جهانشاه
49 بلالي امير حسين
50 بلوکي صالح
51 به آور حسين
52 بهاور عماد
53 بهبهاني سيمين
54 بهرام بياباني افشين
55 بهرام بياباني سيروس
56 بهروز امير حسين
57 بهزادي پگاه
58 بهزادي محمد
59 بهشتي جواد
60 بهنيا احمد
61 بی آزار حميد
62 بيدمشکي مارال
63 بيگدلي صديقه
64 پژوم يوسف
65 پورحيدر سعيد
66 پورنگ احسان
67 پوريوسفی بيژن
68 پويا محمد رضا
69 پير زادنيا جعفر
70 پيماني حميد
71 تاجبخش امين
72 تاجرنيا علي
73 تاجيک عبدالرضا
74 تميزي علي
75 تنها مصطفي
76 توانگر مسعود
77 تورابي مجيد
78 ثقفي عليرضا
79 جادران الهه
80 جباري عليرضا
81 جعفر زاده رضي
82 جعفرزاده افشين
83 جعفري سعيد
84 جعفري فرهاد
85 جعفري محمد حسين
86 جمالي علی
87 جمشيدي ايرج
88 جمشيدي نصرالله
89 جهانبگلو رامين
90 جوادی حصار علي
91 جوادی حصار محمد صادق
92 جوانشير کامبيز
93 جيره بندي روح الله
94 چمن حميد
95 حاتمي عيسی خان
96 حاج قاسمعلي اسماعيل
97 حاج قاسمعلي علي
98 حاج قنبري امير حسين
99 حاکم زاده جعفر
100 حبيبي سعيد
101 حبيبي مهدي
102 حجازي طه
103 حسن تبار محمد
104 حسنلو آيدين
105 حسين زاده کاظم
106 حسين نژاد
107 حقيقت جو فاطمه
108 حکيم زاده عباس
109 حيدري محمد
110 خالدي علي
111 خالقي بهروز
112 خجسته رحيمي رضا
113 خرمشاهي حسن
114 خزائي محمد علي
115 خسروي مصطفي
116 خشاياردوست حسين
117 خليل زاده مقدم منوچهر
118 خليلي مهدي
119 خليلی پور خليل
120 خنجي عبدالله
121 خيری فام حسين
122 دادفر محمد
123 دانشور حامد
124 داوري احسان
125 داوودی مهاجر فريبا
126 دبيري پرويز
127 درودي جمال
128 درويشيان علی اشرف
129 دلبری رضا
130 دلبری علی
131 ديبامهر
132 ديناري ژاله
133 ديهيمي خشايار
134 رئيس دانا فريبرز
135 راضي حسين
136 رجبي علي
137 رحماني امير حسين
138 رحماني آرش
139 رحيم غلامرضا
140 رحيمي نجف
141 رحيمی پور علي
142 رحيمی راد محمد رضا
143 رستم پور هاجر
144 رسولي جعفر
145 رسولي منصور
146 رشيدي علي
147 رضايي روح الله
148 رضوي اشکان
149 رضوي جهانگير
150 رهساز پگاه
151 روح محمد جواد
152 رياحي حسين
153 رياضي روزبه
154 ريسمانچيان اصغر
155 ريسمانچيان پرويز
156 زارع پور سعيد
157 زرافشان هما
158 زرکشوري منوچهر
159 زعفري علي
160 زعيم کوروش
161 زند سجاد
162 زندي مرتضی
163 زنديان محمود
164 زيد آبادي احمد
165 زينعلي سميه
166 ژرژکريم مهدي
167 ساعي محمد
168 ساکي مسعود
169 سالاري سبحان
170 سالمي مريم
171 سامي محمود
172 سپنتا شاهين
173 سروش منصور
174 سعيدي خسرو
175 سکاکي حسين
176 سلطاني عبدالفتاح
177 سلطاني فرزاد
178 سلطاني فرشاد
179 سليماني حمزه
180 سماک منوچهر
181 سهرابي محسن
182 سوزني عليقلي
183 سياسی راد سيد عليرضا
184 سيد نژاد سيد محمد علي
185 سيف خسرو
186 شانه چي محمد
187 شاه حسيني حسين
188 شاه ويسي حسين
189 شباني مريم
190 شجاع علي
191 شجاعی حمزه احمد
192 شجاعيان منوچهر
193 شرفخاني جعفر
194 شريعتي اشکان
195 شريفي حجه الله
196 شريفي رضا
197 شمس الواعظين محمود
198 شميراني گوهر
199 شه ناصري احمد
200 شهرياري مجتبي
201 شهسواري عباسقلي
202 شهسواري يوسفعلي
203 شهيدي حسن
204 شيخ پور نيما
205 شيخ لو سعيد
206 شيرازي حسام
207 شيوا سياوش
208 صابرين پويا
209 صادقي فاطمه
210 صحافيان عباسعلي
211 صداقت جو مصطفي
212 صدري سميرا
213 صديقي محمد
214 صفاريان مسعود
215 صفري بهروز
216 صفويه اکبر
217 صفی آريان يحيي
218 صميمي کيوان
219 ضيايي مجيد
220 طالبي بهزاد
221 طالبي محمد حسن
222 طاهري رئوف
223 طاهري سيامک
224 طاهري علي
225 طاهري عليرضا
226 طباطبايي حميد
227 طواف محمد جواد
228 عابديني خانم
229 عاملي محمد
230 عبايی خراساني مهدي
231 عربشاهي سيد مهدي
232 عزت زاده حسين
233 عطايی عظيمي قاسم
234 علايي جواد
235 علايي سيد محمد باقر
236 علميه مهدي
237 عليزاده فائزه
238 عمويي محمد علي
239 غالبي حمزه
240 غضنفري اکبر
241 غضنفري شاهرخ
242 غلامي نويد
243 غنچه اي رامين
244 فاطمي امير علي
245 فاطمي امير علي
246 فايض پور علي
247 فراهاني اسماعيل
248 فربانيان سعيد
249 فربد ناصر
250 فرج زاده روح الله
251 فرخي علي
252 فردوسي خليل
253 فرشاد محسن
254 فنی پور اصغر
255 فولادگر مهدي
256 فياضي بهرام
257 فيروزي حسام
258 فيروزي مرتضی
259 فيض پور محمود
260 قادري حاتم
261 قاسمي مصطفي
262 قدمگاهي پري
263 قدياني حسن
264 قديری اصلي باقر
265 قربانی زاده کريم
266 قلعه اي امين

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

267 قلی زاده رضا
268 قوام شهيدي سيد حسن
269 قوامي ناصر
270 کاکاوند علي
271 کتابنويس حسين
272 کحال زاده هادي
273 کرامت پور احمد
274 کرماني عليرضا
275 کشاورز پيام
276 کشاورز نصرالله
277 کفشکنان عليرضا
278 کماني امير
279 کميليان ناصر
280 کوخا زاده مهين
281 گرگين محمود
282 گلزاري کيا
283 گلستاني ميثم
284 گلسرخي سيد علی اصغر
285 گلنراقي رضا
286 لچيناني مجتبي
287 لطفی پور عباس
288 لقماني معصومه
289 لقمانيان حسين
290 لکي محمد
291 لگزيان مجيد
292 مبشري پريوش
293 مجاهد حسين
294 محبوب فر محمد رضا
295 محبوب فر محمد رضا
296 محسني رضا
297 محمدي ثمين
298 محمدي جواد
299 محمدي روح الله
300 محمدي مهدي
301 محمديان امين
302 محمديان مريم
303 محموديان پويا
304 مخبر سيمين
305 مخبر فرزين
306 مدادي احمد
307 مدرسي فريد
308 مدني سعيد
309 مرادي سعيد
310 مرتضوي جعفر
311 مرديها مرتضی
312 مژدهي محمود
313 مستوفي عبدالحسين
314 مسعود پور يحيي
315 مشايخ فضل الله
316 مشايخي مهرداد
317 مصفي مرتضی
318 مطهري پويا
319 مظاهري عليرضا
320 مظفری سردشتي رشيد
321 معظمي رضا
322 معين فر علی اکبر
323 مقدري مجيد
324 مقدس زاده محسن
325 مقدم سياوش
326 ملک قاسمي منوچهر
327 ملکي صمد
328 ملکي مجيد
329 ملکي محمد
330 ملکيان مصطفي
331 مميزي هرمز
332 منافي سارا
333 منتجبي اکبر
334 منتخبي هادي
335 منتظر حقيقي رضا
336 منتظري سعيد
337 منتظري سعيد
338 مهاجر فرزانه
339 مهاجري احسان
340 موحد نظام الدين
341 موسوي بابک
342 موسوی خوئيني سيد علی اکبر
343 موسويان سيد حسين
344 موگوئي امير مسعود
345 مولايي يوسف
346 مومني شهاب
347 مومني عبدالله
348 مويد حسيني مهدي
349 مويد زاده مهدي
350 مير عظيمي نعمت الله
351 مير کريمي سيد حسين
352 ميرزابيگي سالار
353 ميرزايي احمد
354 ميلاني پروانه
355 مينايی بهزاد علي
356 مينو اصغر
357 نارکی امير آباد مهران
358 ناظري علي
359 نجفي مجتبي
360 ندري امين
361 نقی پور علی اکبر
362 نکومنش فرد سيد حسين
363 نمازي بهرام
364 نوري محمد امين
365 نيک نژاد مجتبي
366 نيک نفس اصغر
367 نيماوري ابوالفضل
368 هاشمي جمل
369 هاشمي محمد
370 هدايت بهاره
371 هرميداس باوند داوود
372 همايوني عباس
373 هنري علي
374 ورجاوند پرويز
375 وفايي مصطفي
376 وکيليان فاطمه
377 وهاب پور محمد رضا
378 وهابي محمد رضا
379 ياري داوود
380 يزدانی پور حنيف
381 يکتا حبيب
382 يگانلي محمود
383 يوسف قهاري لطف الله
384 يوسفي شکرالله
385 يوسفي مجيد
386 يوسفيان رضا

Copyright: gooya.com 2016