چهارشنبه 15 تیر 1384

شيرين عبادي: گنجي وارد بيست و پنجمين روز از اعتصاب غذاي خود شد، ايلنا

* توجه مقامات قضايي را به وضعيت خاص گنجي جلب مي‌‏كنيم

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل اكبر گنجي گفت: اكبر گنجي وارد بيست و پنجمين روز از اعتصاب غذاي خود شده و عدم استفاده از دارو به همراه اعتصاب غذا وضعيت نامناسبي را براي وي به وجود آورده است كه هر آن امكان وضعيتي غيرقابل پيش‌‏بيني براي وي وجود دارد.

شيرين عبادي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، دليل اعتصاب گنجي را به نتيجه نرسيدن راه‌‏هاي قانوني و مسالمت‌‏آميز در طول ماه‌‏هاي گذشته براي بهبود وضعيت وي عنوان كرد و گفت: يك بار ديگر توجه مقامات قضايي را به وضعيت خاص گنجي جلب مي‌‏كنيم، به ويژه آنكه وي بيش از پنج سال است كه با بردباري حكم دادگاه را - كه آن را غيرقانوني نيز مي‌‏داند- مي‌‏گذراند.
عبادي تاكيد كرد: مساله گنجي با بستري شدن در بيمارستان حل خواهد شد بنابراين چرا برخي گرهي را كه مي‌‏توان به راحتي باز كرد، به مساله‌‏اي در سطح گسترده تبديل مي‌‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وكيل اكبر گنجي ادامه داد: گنجي بيمار است و بايد در بيمارستان بستري و تحت درمان قرار گيرد، اين خواسته زيادي نيست، به خصوص اين كه تنها چند ماه به پايان محكوميت گنجي باقي مانده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي: گنجي وارد بيست و پنجمين روز از اعتصاب غذاي خود شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016