پنجشنبه 16 تیر 1384

مساله گنجی در کنفرانس اسکاتلند، نيويورک سان: گنجی واسلاو هاول ايران، روز

نيويورک سان در سرمقاله خود نوشته امروز سران هشت کشور صنعتی جهان در زمانی در اسکاتلند گردهم می‌آيند که اگر فرصتی يابند درباره اکبر گنجی واسلاو هاول ايران گفتگو خواهند کرد که روزهای سختی را در زندان جمهوری اسلامی می‌گذراند. اشاره اين روزنامه معتبر آمريکائی به استمداد خانواده گنجی از نهادهای بين المللی که بلافاصله با واکنش رييس جمهوری بوش روبرو شد که از دولت جمهوری اسلامی خواست تا گنجی را آزاد کند.

نيويورک سان پيش بينی کرده که در اجلاس اسکاتلند با توجه به نگران کننده بودن وضعيت جسمی اکبر گنجی سران کشورهای اروپائی راه های وارد کردن فشار به جمهوری اسلامی را برای نجات اين نويسنده و روزنامه نگار معترض ايرانی که در بيست و ششمين روز اعتصاب غذای نامحدود خود به سر می برد، بررسی خواهند کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شش سال پيش سعيد حجاريان که خود زمانی معاونت وزارت اطلاعات را به عهده داشت در مقاله‌ای گروه‌های تندرو را متهم کرد که بر اساس همزاد پنداری دست به قتل‌هائی زده‌اند و يا در صدد کشتن کسانی برآمده‌اند از جمله آن که از ترس تبديل نشدن نويسندگان به واسلاوهاول دست به کشتار روشنفکران زده‌اند، برای جلوگيری از ظهور یک آن سوآ سوچی [ زن ناراضی برمه ای که عليه نظاميان حاکم بر آن کشور شوريده است ] دست به کشتن پروانه فروهر زده اند.

به گفته چند تن از روشنفکران که به زندان های جمهوری اسلامی درافتاده‌اند در بازجوئی های انجام شده بارها به آن ها گفته می شد که ايران توليد واسلاو هاول در ايران داده نخواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مساله گنجی در کنفرانس اسکاتلند، نيويورک سان: گنجی واسلاو هاول ايران، روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016