پنجشنبه 16 تیر 1384

فعالان حقوق بشر از شيرين عبادي خواستند موضوع زندانيان سياسي جمهوری اسلامی را به مجامع بين المللي بكشاند، گفتگو با الهه هيکس، راديو فردا

در حالي كه اكبر گنجي وارد بيست و ششمين روز اعتصاب غذاي خود شده، گروه ها، سازمان ها و افراد همچنان با انتشار بيانيه ها و نامه هاي سرگشاده خواستار آزادي او شدند. اما يكي از اين نامه ها نه خطاب به مقام هاي جمهوري اسلامي، بلكه خطاب به خانم شيرين عبادي است كه از او خواسته شده مورد زندانيان سياسي ايران را به مجامع حقوقي بين المللي بكشاند. الهه هيكس فعال حقوق بشر در آمريكا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: خانم عبادي به خاطر جایزه نوبل و موقعیت جهانی خود از وضع خاصی در ایران برخوردار است که امکانات وی را از سایر فعالان حقوق بشر ممتاز می کند.
مريم احمدي
----------------------------------

در حالي كه اكبر گنجي وارد بيست و ششمين روز اعتصاب غذاي خود شده، گروه ها، سازمان ها و افراد همچنان با انتشار بيانيه ها و نامه هاي سرگشاده خواستار آزادي او مي شوند. اما يكي از اين نامه ها كه در سايت هاي اينترنتي منتشر شده، نه خطاب به مقام هاي جمهوري اسلامي، بلكه خطاب به خانم شيرين عبادي است.
در اين نامه از خانم عبادي خواسته شده مورد زندانيان سياسي ايران را به مجامع حقوقي بين المللي بكشاند. در مصاحبه با خانم الهه هيكس فعال حقوق بشر در آمريكا راديو فردا اين سئوال را مطرح مي كند كه با توجه به تمامي هشدارها، درخواست ها و بيانيه هاي افراد، گروه ها، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي حقوق بشري و با توجه به اين كه حتي اتحاديه اروپا و وزارت امور خارجه آمريكا خواستار آزادي اكبر گنجي شده اند، آيا راه ديگري در مقابل خانم عبادي مي ماند؟

الهه هيكس (فعال حقوق بشر، نیویورک): خانم عبادي بنا بر موقعيتي كه جامعه بين الملل به خصوص اتحاديه اروپا به ايشان داده و ايشان برنده جايزه صلح نوبل هست، به راحتي مي تواند با مكانيزم هايي كه عملا مي توانند از دولت ايران سئوال بكنند يا حتي دخالت كنند، خانم عبادي اين موقعيت را دارد و هيچ ارگان و شخص ديگري در داخل ايران اين موقعيت را ندارد. البته سازمان هاي بين المللي حقوق بشر توانستند به مساله آنقدر انعكاس وسيعي بدهند كه دولتي مانند آمريكا و حتي اتحاديه اروپا مساله آقاي گنجي به خصوص را زير نظر دارند و از نزديك دنبال مي كنند. آنچه كه خانم عبادي مي توانند انجام بدهند الان، اين است كه بنا به موقعيتي كه دارند، مي توانند با كميسارياي عالي حقوق بشر ملاقات كنند در سوئيس و از ايشان بخواهند مداخله كند تا با قدرتي كه دارند آقاي گنجي را به بيرون از زندان و بيمارستان منتقل كنند. از طريق ديگر خانم عبادي مي توانند با گزارشگر هاي مخصوص در سازمان ملل كه يكي از آنها گروه كاري دستگيري هاي خودسرانه است، خانم ليلا زراقي كه از ايران هم ديدار كرده، از آنها بخواهند كه مداخله كنند. گزارشگر مخصوص شكنجه، گزارشگر مخصوص آزادي بيان كه آن هم از ايران ديدن كرده، اينها به علت اساسنامه اي كه دارند، مي توانند صريحا از دولت جمهوري اسلامي سئوال كنند و دولت ايران اين وظيفه را دارد كه به آنها پاسخگو باشد. اين كاري است كه در كوتاه مدت و در اسرع وقت، كسي مانند خانم عبادي به راحتي مي توانند اين كار را انجام دهند.

مريم احمدي (راديو فردا): خانم هيكس شما با پرونده هاي متعددي از نزديك و دور سروكار داشتيد. مشكل عمده پرونده آقاي گنجي چيست كه مقامات جمهوري اسلامي بيشترين سختگيري را در مورد ايشان مي كنند.

الهه هيكس: نقشي كه آقاي گنجي در افشاگري مقامات جمهوري اسلامي ايران داشته، هيچ روزنامه نگار ديگري تا آن حد جلو نرفته و اين كه شخصا در نوشته هايش و كتابشان مقامات ايران را در دوران حكومت آقاي رفسنجاني مقصر دانسته و نقش آنها را در قتل هاي زنجيره اي مخالفان چه در داخل و چه در خارج از ايران را در طول 25 سال گذشته از بدو انقلاب اسلامي. و همينطور آقاي زرافشان هم اين نقش را داشتند كه وكالت خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي را قبول كردند و اخباري را كه از پرونده ها داشتند منعكس كردند و اين كه اتهاماتي كه به آن كساني كه زده شده بود را قبول نكردند و خواستار يك دادگاه علني بودند. اين دو نفر بيشتر مورد ضرب و شتم مقاماتي هستند كه در داخل دادگستري و قوه قضاييه جمهوري اسلامي نقش بازوي صورت پنهان را بازي مي كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

م . ا: اين اتهام هايي كه در مورد آقاي گنجي يا زرافشان است، يعني مساله قتل هاي زنجيره اي و آن كتابي كه آقاي گنجي نوشته بود، اينها همه درواقع برمي گردد به آقاي رفسنجاني، در حالي كه آقاي گنجي در آخرين نامه اي كه از زندان نوشتند، آقاي خامنه اي را مسئول مستقيم مرگشان دانستند. چرا؟

الهه هيكس: اين سئوال را بايد از خود آقاي گنجي كرد، ولي كتاب هايي كه ايشان نوشته و صحبت هايي كه ايشان كرده و قتل هايي كه در زمان آقاي رفسنجاني اتفاق افتاده ايشان از گفته هاي خودش برنگشته ولي آنچه كه ايشان را در زندان نگاه داشته و طبق گفته هايي كه ايشان كرده، شخص رهبري را مسئول دانسته. تا زماني كه در همين كتاب هاي آقاي گنجي هم اشاره شده، يك كميسيون حقيقت ياب ملي تشكيل نشود در ايران و يك يك اتهاماتي كه آقاي گنجي زده و صحبت هايي را كه كرده بررسي نشود و اگر مقامات ايران مايل به روشن كردن و افشاي اين هستند كه چه كسي در داخل حاكميت ايران پشت قتل هاي زنجيره اي بوده و پشت نگاه داشتن فعالين سياسي و روزنامه نگاران در زندان است، بايد كميسيون حقيقت ياب ملي تشكيل شود و اين قتل ها را به طول مستقل و علني بررسي كند.

Copyright: gooya.com 2016