چهارشنبه 15 تیر 1384

از آغاز شب تا طلوع آفتاب، با در دست داشتن شمع های روشن، گردهمايي ايرانيان در شهر کلن به دفاع از گنجي، زرافشان و زندانيان سياسي، جمعه اين هفته

جمعه ۸ یولی ۲۰۰۵ ساعت ۸ بعد از ظهر مکان: شهر کلن، مقابل کلیسای دم
تمامی آزادیخواهان را به همراهی و شرکت فعال فرا می خوانیم!

برای تشدید فشار بین المللی به جمهوری اسلامی، برای رهایی زندانیان سیاسی، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، و سایر زندانیان سیاسی در ایران

جمعییت دفاع از زندانیان سیاسی ایران – کلن، دعوت به شرکت در شب همبستگی با اکبر گنجی، ناصر زرافشان و سایر زندانیان در حال اعتصاب غذا و شب حمایت از جان و مبارزه این دربندان با رژیم جمهوری اسلامی در راه آزادی و دموکراسی در ایران!

با در دست داشتن شمع های روشن، در آستانه فرا رسیدن سالگرد 18 تیر از آغاز شب تا طلوع آفتاب، گردهم می آییم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مکان: شهر کلن ،مقابل کلیسای دم- زمان:
جمعه ۸ یولی ۲۰۰۵ سر ساعت ۸ بعد از ظهر

دوستان شرکت کننده لطفا در صورت امکان، هر یک، يک چتر، یک شمع، یک صندلی و یا وسیله ای مشابه به همراه داشته باشند، تا به خصوص در صورت ادامه گردهم آیی دچار مشکل نگردند .

جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران - کلن ۱۴ تیر ۱۳۸۴


Postfach 900423
D-51114 Köln
Fax: 0049-221-17099009

Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com

Copyright: gooya.com 2016