شنبه 18 تیر 1384

نامه سرگشاده اتحاد جمهوريخواهان ايران به بازماندگان قربانيان ترور در لندن

ما حمله وحشيانه به مردم انگلستان را محکوم می کنيم

بار ديگر ما شاهد ترور کور و وحشيانه افراد بی گناه شديم، قربانيان ترور اينبار ساکنين لندن هستند. طبق اخبار رسمی بيش از پنجاه نفر جان خود را از دست داده و صد ها نفر زخمی شده اند. ما همراه با ملت ايران اين وحشيگری را محکوم می کنيم و خود را در غم بازماندگان قربانيان اين ترور شريک ميدانيم. تروريسم مرزی نمی شناسد. رنج ناشی از آن هم متوجه مردم انگستان؛ عراق، اسرائيل، فلسطين، اسپانيا است وهم ايالات متحده آمريکا. ديروز نيويورک و واشنگتن دی ـ سی، امروز لندن، و فردا؟ چه کسی ميداند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما معتقديم که تروريسم با دستگيری و کشتن تعدادی از تروريست ها از ميان نمی رود، آنچه ميبايد، پرداختن به ريشه ها ست. بايد ديد که چه عواملی افراد را به چنين اعمال استيصالی وادار می کند. ما بايد شرايطی ايجاد کنيم که تصور حل اختلاف و درگيری ها با بمب و ترور از ميان برداشته شود و تفاهم و گفتگو فرهنگ رايج جهانی شوند. ما از همه مردم صلح دوست می خواهيم که با تمام انديشه و توان خود برای پايان دادن به جناياتی که به نام مذهب، ايدئولوژی و يا هر چيز ديگری به وقوع می پيوندند، دست در دست هم بکوشند. ديگر وقت آن رسيده است که به چاره مشترکی دست يابيم، تا ترور ديگر امکان عمل نيابد.

از طرف هيئت اجرايی، هماهنگی روابط بين المللی
مهدی امينی
اتحاد برای يک جمهوری دموکراتيک و سکولار در ايران
هفتم ژوئيه 2005

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده اتحاد جمهوريخواهان ايران به بازماندگان قربانيان ترور در لندن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016