چهارشنبه 22 تیر 1384

دفاع از حقوق شهروندی آقای اكبر گنجی، بيانيه ٣٠٠ نفر از فعالان سياسی – فرهنگی

به نام خدا
دفاع از حقوق شهروندی آقای اكبر گنجی

وضعيت جسمی آقای اكبر گنجی كه به خاطر اعتراض به حكم غيرعادلانه، شرايط نگهداری در زندان و پايمال شدن حقوق قانونی وی دست به اعتصاب غذا زده ، وخيم و بسيار نگران كننده گزارش شده است. اعتصاب غذا با آن كه بر خلاف ادعای سخنگوی قوه قضائيه جرم محسوب نمی‌شود، در شرايط عادی وسيله مطلوبی به شمار نمی‌رود. ولی در شرايطی كه زندانی از همه امكانات و راه‌های قانونی برای احقاق حق و بيان اعتراض محروم شده باشد، دست يازيدن به سلاح اعتصاب غذا قابل دفاع و توجيه خواهدبود.
ما امضا كنندگان زير، فارغ از قضاوت درباره مواضع آقای گنجی، دفاع از حقوق شهروندی ايشان را وظيفه‌‌‌‌ای دينی و ملی دانسته، از مسئولان قوه قضائيه مصراً می‌خواهيم كه با تأمين عاجل درخواستهای قانونی وانسانی آقای اكبر گنجی، زمينه پايان يافتن فوری اعتصاب غذا، استخلاص از زندان برای معالجه و درمان و رفع نگرانی شديد نسبت به سلامت او فراهم شود و حيثيت و اعتبار كشورمان در رابطه با رعايت حقوق بشر بيش ازاين خدشه‌دار نگردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زهره آقاجری - هاشم آقاجری - محمد آزادی - حميد آصفی - امير آقايی - مسعود آقايی عباس ابوذری - هادی احتظاظی - نعمت احمدی - محمدرضا احمدی‌نيا - حسن اربابی - كريم ارغنده‌پور - يدالله اسلامی - مرتضی اشفاق - حسن افتخار اردبيلی - جلال اقتداری عليرضا اكبرزادگان - اعظم اكبرزاده - علی اكرمی - عبدالمجيد الهامی - محمود اميراحمدی حجت انصاری - حسين انصاری‌راد - حسن ايزدی - مصطفی ايزدی - ابوالفضل بازرگان عبدالعلی بازرگان - فرشته بازرگان - محمد نويد بازرگان - مختار باطولی - عمادالدين باقی ‌اكبر بديع‌زادگان - مجتبی بديعی - رحمت‌الله برهانی - محمد بسته‌نگار - محمدحسين بنی‌اسدی عماد بهاور - جلال بهرامی - محمد بهزادی - حميد بهشتی - محمد بهفروزی - محمدتقی بيات صفا بيطرف - حسين پايا - علی پايا - مسعود پدرام - عباس پوراظهری - رضا پويان - محمود پيش‌بين - حبيب‌الله پيمان - مجيد پيمان - عباس تاج‌الدينی - علی تاجرنيا - سيدمصطفی تاج‌زاده - رضا تهرانی - سارا توسلی - عبداله توسلی - غلامعباس توسلی - محمد توسلی - محمدرضا توسلی - خالد توكل - جلال توكليان - مجيد جابری - حميدرضا جلائی‌پور - جلال جلالی‌زاده - فريده جمشيدی - مجتبی جهانی - فرانك چالاك - رضا حاجی - بهمن حافظی - سعيد حجاريان - طه حجازی - حسين حريری - بهزاد حق‌پناه فاطمه حقيقت‌جو - علی حكمت - عبدالكريم ‌حكيمی - ابوالفضل حكيمی - مجيد حكيمی محمدرضا حمسی - محمد حيدری - جعفر ‌خائف - سيدمحمدرضا خاتمی - احمد خالقی - هادی خانيكی - ابراهيم خدادادی - امير خرم - محمد خليل‌نيا - اسماعيل خوش‌محمدی - هوشنگ خيرانديش - سيدمحمدعلی دادخواه - محمد دادفر - رسول دادمهر - محمد داديزاده فريبا داودی مهاجر - مصطفی درايتی - محمود دردكشان - سعيد درودی - پروين‌دخت دفتری محمود دل‌آسايی - عباس دهقان نژاد - مصيب دوانی - ابراهيم دينوی - حسين‌علی ذوالفقاری رضا رئيس‌طوسی - محمدصادق ربانی - محمدجواد رجائيان - عليرضا رجايی - محمدصادق رسولی - احد رضائی - اصغر رضائی - بيوك رضائی - عبدالعلی رضائی - محمد رضائی - بهمن رضاخانی - حسين رفيعی - مهدی رهنما - فياض زاهد - جمال زره‌ساز محمد ابراهيم زمانی - پرويز زندی‌نيا - محمدرضا زهدی - احمد زيدآبادی - عليرضا ساريخانی - خليل سازگارنژاد - احمد ساعی - نسرين ستوده - داريوش سجادی - سعيده سحابی - عزت‌الله سحابی - فريدون سحابی - منصور سحابی - هاله سحابی - عيسی سحرخيز - محمد سرچمی - جعفر سعيديان‌فر - عبدالفتاح ‌سلطانی - مرتضی سلطانيه - سيدرضا سيدزاده - سيدمحمد سيف‌زاده - محمود شاددل بصير - ابراهيم شاكری - تقی شامخی - علی شاملو - محمد شانه چی - حسين شاه‌حسينی - مسعود شجاعی - سعيد شريعتی - محمد شريف - الله‌وردی شمبوری - ماشاءالله شمس‌الواعظين - احمد شهامت دار - احمد شيرزاد - فيروزه صابر - محمود صارمی - هاشم صباغيان - رضا صدر - احمد صدر حاج‌سيدجوادی - احمد صدری - محمود صدری - مهدی صراف - عباس صفائی‌فر - محمد صفاپيشه - فضل‌الله صلواتی - علی اشرف ضرغامی - فريدون ضرغامی - اعظم طالقانی - حسام طالقانی - طاهره طالقانی - نرگس طالقانی - اكبر طاهری - رئوف طاهری - فرهاد طاهری - محمد طاهری - كيان ظهرابی - هما عابدی سيدجعفر عباس‌زادگان - حسن عرب‌زاده - فيض‌الله عرب‌سرخی - جمشيد عزيزی - روئين عطوفت - محمدباقر علوی - عليرضا علوی‌تبار - علی عليزاده نائينی - محمد جعفر عمادی محمود عمرانی - علی‌اصغر غروی - علی‌رضا غروی - ماجد غروی - مسيح غروی - سعيد غفارزاده - مسعود غفاری - علی غفرانی - محمدجواد غلامرضا كاشی - مهدی غنی محمدتقی فاضل‌ميبدی - باقر فتحعلی‌بيگی - ناصر فخرسلطانی - غفار فرزدی - فاطمه فرهنگ‌خواه حسن فريد اعلم - ارسلان فلاح - مرتضی فلاح - عباس قائم‌الصباحی - احمد قابل - هادی قابل ابوالفضل ‌قديانی - خسرو قشقايی - ماهرو قشقايی - رحمانقلی قلی‌زاده - مهدی قلی‌زاده اقدم عبدالحسين قمی‌زاده - عبدالمجيد قندی‌زاده - نظام‌الدين قهاری - مصطفی قهرمانی - حجه‌الله قياسی - اسداله كارشناس - رحمان كارگشا - اميرحسين كاظمی - مرتضی كاظميان محسن كديور - منوچهر كديور - خسرو كردپور - مسعود كردپور - علی كرمی - فاطمه كمالی احمدسرايی - ناصر كميليان - پروين كهزادی - يعقوب كوثری - الهه كولائی - محمد كيانوش راد - بهناز كيانی - بيژن گل‌افزا - فاطمه گوارايی - مسعود لدنی - حسين لقمانيان - علی مؤمنی - محمود مؤمنی - محمدتقی متقی - حسين مجاهد - زهرا مجردی محسن محققی - نرگس محمدی - احمد محمدی اردهالی - محمد محمدی اردهالی - سيد علی محمودی - سعيد مدنی - ماشاءالله مديحی - مرضيه مرتاضی لنگرودی - فريدون مرجانی - رجبعلی مزروعی - مصطفی مسكين - رضا مسموعی - ضياء مصباح - ليلا مصطفوی - مصطفی مصطفوی - عباس مصلحی - محمدجواد مظفر - احمد معصومی بدرالسادات مفيدی - مرتضی مقدم - فهيمه ملتی - احمد منتظری - سعيد منتظری - خسرو منصوريان - كيوان مهرگان - سيدرضا موسوی‌سعادتلو - يوسف مولايی - امير ميرخانی - وحيد ميرزاده - الله‌ كرم ميرزايی - فرشته ناصرگيوه‌چی - علی‌اكبر نجفی - حسن نراقی - محمود نعيم‌پور - جعفر نعيمی - محمود نكوروح - امير نكوفر - محمد تقی نكوفر سيد مجيد نوحی - سيدحميد نوحی - فخرالسادات نوربخش - منوچهر نوربخش - هادی هادی زاده يزدی - خليل هراتی - عليرضا هندی - احسان هوشمند - اكبر والی - رسول ورپايی - منصور وفا - باقر ولی‌بيك - جليل ولی‌بيك - رحيم ياوری - علی‌فريد يحيايی ابراهيم يزدی - كاظم يزدی - محمد يگانلی - حسن يوسفی‌اشكوری - رضا يوسفيان.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفاع از حقوق شهروندی آقای اكبر گنجی، بيانيه ٣٠٠ نفر از فعالان سياسی – فرهنگی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016