جمعه 24 تیر 1384

سازمان هاي كانادايي حقوق و دموكراسي و ديده بان حقوق بشر خواستار آزادي اكبر گنجي شدند، راديو فردا

سازمان كانادايي حقوق و دموكراسي با ابراز نگراني عميق نسبت به سرنوشت اكبر گنجي از دولت جمهوري اسلامي خواست با اقدام فوري خود مراقبت هاي پزشكي در اختيار وي قرار داده و مقدمات آزادي فوري و بي قيد و شرط وي را فراهم نمايند. رازنيك پانوسيان، دبير سياسي سازمان كانادايي حقوق و دموكراسي در نامه خود نوشت: سازمان حقوق و دموكراسي كانادا وضعيت حقوق بشر در ايران را پيگيري نموده و حداكثر تلاش خود را براي حمايت از فعاليت هايي كه در راستاي گذار اين كشور به دموكراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران است به عمل خواهد آورد. دفتر كانادايي سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در پيامي كه به منظور ابراز حمايت از اكبر گنجي منتشر كرد، نوشت: اكبر گنجي تنها براي ابراز ديدگاه هاي عاري از خشونت خود زنداني شده است و محروم كردن وي از مراقبت هاي پزشكي، مجازاتي غيرانساني، تحقيرآميز و بي رحمانه است كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و تعهدات بين المللي غيرقانوني است.
مريم اقوامي
------------------------------------

سازمان كانادايي حقوق و دموكراسي در نامه اي كه براي ابراز حمايت از اكبر گنجي منتشر كرده است، بازداشت و محكوم كردن وي را از مراقبت هاي پزشكي خارج از زندان بي رحمانه و غيرانساني و مغاير با قوانين و مقررات بين المللي خواند و از دولتمردان جمهوري اسلامي خواست اكبر گنجي را فورا تحت مراقبت هاي پزشكي قرار دهد و بدون قيد و شرط او را آزاد كنند.
مريم اقوامي (راديو فردا): سازمان كانادايي حقوق و دموكراسي با ابراز نگراني عميق نسبت به سرنوشت اكبر گنجي از دولت جمهوري اسلامي خواست با اقدام فوري خود مراقبت هاي پزشكي در اختيار وي قرار داده و مقدمات آزادي فوري و بي قيد و شرط وي را فراهم نمايند. سازمان حقوق و دموكراسي كه مقر اصلي آن در مونتريال كانادا قرار دارد، در پاسخ به نامه درخواست فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي براي پيگيري وضعيت خطرناك اعتصاب غذاي اكبر گنجي نوشت: متاسفانه دستگيري و زنداين شدن اكبر گنجي مورد منحصر به فردي نيست و ما واقف هستيم كه در زندان هاي ايران افرادي در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند كه به دليل ابراز عقيده و مخالفت مسالمت آميز با رژيمي كه حقوق انساني ايرانيان را نقض مي كند، زنداني شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رازنيك پانوسيان، دبير سياسي سازمان كانادايي حقوق و دموكراسي در نامه خود با ابراز همبستگي با مردم ايران، بازداشت ها و آزار و اذيت زندانيان در زندان هاي اين كشور را كه مغاير با مقررات بين المللي است غيرقابل قبول خوانده و نوشت: سازمان حقوق و دموكراسي كانادا وضعيت حقوق بشر در ايران را پيگيري نموده و حداكثر تلاش خود را براي حمايت از فعاليت هايي كه در راستاي گذار اين كشور به دموكراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران است به عمل خواهد آورد.

از سوي ديگر دفتر كانادايي سازمان ديدبان حقوق بشر نيز در پيامي كه به منظور ابراز حمايت از اكبر گنجي منتشر كرد، نوشت: اكبر گنجي تنها براي ابراز ديدگاه هاي عاري از خشونت خود زنداني شده است و محروم كردن وي از مراقبت هاي پزشكي، مجازاتي غيرانساني، تحقيرآميز و بي رحمانه است كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و حقوق سياسي و مدني تعهدات بين المللي كه ايران يكي از امضاكنندگان آن است، غيرقانوني و خلاف مقررات بين المللي است. سازمان ديدبان حقوق بشر در پايان با ابراز همدردي با كليه فعالان حقوق بشر و اعلام آمادگي براي همكاري با ساير سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط اكبر گنجي و همه زندانيان سياسي در ايران شد.

Copyright: gooya.com 2016