جمعه 24 تیر 1384

پزشكان مداواي اكبر گنجي در خارج از زندان را ضروري دانستند: مصاحبه با معصومه شفيعي همسر روزنامه نگار زنداني، راديو فردا

معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني مي گويد شب گذشته (پنجشنبه) موفق شد با او در زندان اوين ملاقات كند و از آنجايي كه حال آقاي گنجي به دليل ادامه اعتصاب غذا بدتر شده، اكنون در بهداري زندان بستري است. اكبر گنجي 35 روز است كه در اعتصاب غذا است و خواهان آزادي بي قيد و شرط است. معصومه شفيعي به راديو فردا مي گويد: پزشك راديولوژيست در خارج از زندان براي زندان نوشته كه آقاي گنجي بايد تحت مراقبت و درمان بلندمدت با استراحت كامل باشد و خود متخصص زندان هم توصیه كرده بايد به ايشان مرخصي استعلاجي داده شود. به گفته خانم شفيعي مسئولان زندان به آقاي گنجي گفته اند تلاش خواهند كرد تا روز دوشنبه امكان مرخصي او را فراهم كنند.


معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني مي گويد شب گذشته (پنجشنبه) موفق شد با او در زندان اوين ملاقات كند و از آنجايي كه حال آقاي گنجي به دليل ادامه اعتصاب غذا بدتر شده، اكنون در بهداري زندان بستري است. اكبر گنجي 35 روز است كه در اعتصاب غذا است و خواهان آزادي بي قيد و شرط است. مينا بهارمست از معصومه شفيعي درباره آخرين وضعيت اكبر گنجي پرسيده است.
معصومه شفيعي: پنجشنبه ايشان را در زندان ملاقات كردم. البته ابتدا نگذاشتند و گفتند بايد از آقاي مرتضوي نامه بگيريد، ولي بعد از پيگيري هاي آقاي گنجي به من اطلاع داده شد كه بروم ملاقات. وزنشان باز يك كيلو كاهش پيدا كرده و به 54 رسيده. ايشان گفتند صبح چهارشنبه 22 تيرماه متخصص ارتوپدي زندان نوشته بود به طور اورژانسي ايشان بايد براي تهيه عكس MIR به بيرون از زندان منتقل شوند و او را به بيرون از زندان براي انجام MIR فرستادند. پزشك راديولوژيست هم وقتي عكسها را مي بيند مي گويد وضعش بسيار حساس است و اين را كتبي براي زندان مي نويسد و مي گويد بايد تحت مراقبت و درمان بلندمدت با استراحت كامل باشد. خود متخصص زندان هم به مسئولين زندان توصيه مي كند كه حتما بايد به ايشان مرخصي استعلاجي داده شود. در ساعت هشت شب سه شنبه 21 تيرماه مطابق معمول آقاي گنجي براي معاينه به بهداري زندان مراجعه مي كند، فشار خونشان هفت روي پنج بوده. پزشك كشيك وقت تزريق سرم قند و نمك را براي ايشان ضروري مي داند، ولي گنجي زير بار نمي رود. در بازگشت به زندان آقاي گنجي با سرگيجه شديد مواجه مي شود و بي حال روي زمين مي افتد، ايشان را سريع به بهداري منتقل مي كنند و در آنجا يك ليتر سرم به ايشان تزريق مي شود. يك مقدار حالشان جا مي آيد. بعد پزشك زندان از ايشان مي خواهد كه با توجه به اين كه فشار خونش خيلي پايين است و وزنش هم خيلي كاهش پيدا كرده، وضعش بحراني است، هر آن ممكن است تشنج كند، به حالت كما برود، ايشان در بهداري تحت مراقبت باشد. ولي ايشان قبول نمي كند. خيلي با ايشان صحبت مي كنند، ايشان در نهايت مي گويد كه مگر قوه قضاييه نگفته كه اگر نامه كتبي از پزشك متخصص باشد كه ايشان بروند بيرون از زندان معالجه كنند، ايشان را به بيرون از زندان مي فرستند. پس چرا من را به بيرون از زندان منتقل نمي كنيد؟ آنها مي گويند الان چون شرايط تو بحراني است، فعلا در بهداري بمان، تا ما با آقاي مرتضوی تماس مي گيريم، تا روز دوشنبه به شما اطلاع مي دهيم و انشاءلله به بيرون از زندان براي مرخصي مي فرستيم.

مينا بهارمست (راديو فردا): بنابراين پس امكانش هست كه دوشنبه ايشان را بفرستند.

معصومه شفيعي: اينطور به ايشان گفتند، مسئولين زندان و بهداري گفتند وضعيتش بحراني است و هر آن ممكن است كما برود. البته الان زير سرم نيست. همان سرمي كه روز سه شنبه به ايشان وصل كردند، همان بوده، ولي در بهداري هستند كه تحت نظر باشند. آقاي گنجي قبول مي كند، به شرطي كه اينها حرفشان را عملي كنند و تا روز دوشنبه او را به بيرون از زندان بفرستند.

م . ب: كه اين مي شود مرخصي استعلاجي.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معصومه شفيعي: يا مرخصي استعلاجي يا خواسته آقاي گنجي. خواسته آقاي گنجي آزادي بي قيد و شرط است.

م . ب: شما صحبت هاي آقاي سالاركيا معاون دادستاني عمومي و انقلاب را حتما شنيديد كه مي گويند ما خودمان از وضعي كه براي گنجي پيش ‌آمده ناراحت هستيم و نمي دانيم چرا با وجودي كه شش هفت ماه به محكوميتش بيشتر باقي نمانده، اين كارها را مي كند.

معصومه شفيعي: گنجي بنايش بر اين بوده كه اين شش سال را بگذراند، تا كنون هم پنج سالش را گذرانده. چيزي كه باعث شد ايشان به اين مرحله برسد، همين است كه به او مرخصي استعلاجي نمي دهند.

Copyright: gooya.com 2016