دوشنبه 27 تیر 1384

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم: بررسي وضعيت گنجي اولويت خاصي براي كميسيون ندارد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اكبر گنجي پس از 36 روز اعتصاب غذا روانه بيمارستان شد و هيأتي كه نماينده تهران اعلام كرده بود براي بررسي وضعيت گنجي با وي ديدار خواهد كرد، به اوين نرسيد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هفته گذشته سعيد ابوطالب؛ عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم از خود و دو نماينده ديگر مجلس به عنوان هيأت ملاقات كننده با گنجي ياد كرد، اين در حالي است كه بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي به قرار دادن نام خود در ليست اين هيأت اعتراض كرد و جهانگيرزاده نيز همچنان منتظر ابلاغ است.
جواد جهانگيرزاده يكي از نمايندگاني كه از وي به عنوان عضو كميته ديدار با گنجي نام برده مي‌‏شود، از تركيب هيأت بازديدكننده و زمان انجام اين ديدار، اظهار بي‌‏اطلاعي كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، درگفت‌‏وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا"، گفت: بنده به عنوان نماينده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، چهارشنبه گذشته ماموريت يافته‌‏ام كه با گنجي ملاقات كنم اما از تركيب هيأت بازديد كننده و زمان ديدار،هيچ‌‏گونه اطلاعي ندارم و تاكنون اين ديدار صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ديدار كميته منتخب مجلس با گنجي لغو شده است؟ گفت: چهارشنبه گذشته به من اطلاع داده اند كه هياتي براي بررسي شرايط گنجي به اوين مي‌‏رود اما اطلاع ديگري ندارم.
جهانگيري در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان اين ديدار را با توجه به اينكه گنجي پس از 36 روز اعتصاب غذا روانه بيمارستان شده است ، پيگيري كرده و يا پيگيري ‌‏آن را در اين شرايط ضروري نمي‌‏دانيد؟ گفت: شرايطي كه باعث شد تا چنين تصميمي گرفته شود، صرف‌‏نظر از شرايط خاص كشور، جهت اطلاع كميسيون امنيت‌‏ملي است و به معناي تاييد آنچه كه در رسانه‌‏ها درخصوص وضعيت گنجي انعكاس يافته، نيست.
جهانگيرزاده تصريح كرد: بنده به عنوان منتقد گنجي اين ماموريت را پذيرفته‌‏ام تا با وي ديدار كنم و منتظر ابلاغ هستم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس خاطرنشان كرد: ضرورتي كه مطبوعات و رسانه‌‏ها در خصوص وضعيت گنجي به آن رسيده‌‏اند با دلايل كميسيون امنيت ملي براي بازديد، كاملا متفاوت است .
وي با تاكيد بر اينكه نبايد به اين موضوع دامن زده شود، افزود: بررسي وضعيت گنجي در زندان يك موضوع مانند صدها موضوعي سياسي ديگر است كه در دستور كار كميسيون وجود دارد و اولويت خاصي ندارد.
نماينده اروميه تصريح كرد: به عنوان عضو كميسيون امينت ملي و سياست خارجي به شدت مخالف دخالت خارجي‌‏ها در مسايل داخلي هستم و معتقدم اين دخالت‌‏ها با نيت خير انجام نمي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جهانگيرزاده افزود: بازتاب هاي سياسي، موضوع را به قدري تند و تيز مي‌‏كند كه به نفع كشور و نظام نيست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص وضعيت بحراني گنجي و احتمال هزينه براي كشور و نظام با توجه به تجربه‌‏هاي گذشته گفت: دستگاه قضايي نظام سياسي و پارلماني كشور به حدي از بلوغ و كفايت رسيده كه دايره هزينه‌‏هايي كه به نظام تحميل مي كند را كاهش دهد اما نبايد در برابر فشارهايي كه به دستگاه قضايي از داخل و خارج وارد مي‌‏شود، مجازات يك زنداني را كاهش دهد.

Copyright: gooya.com 2016