جمعه 31 تیر 1384

سالارکيا: دادستاني هيچ دخالتي در امور پزشكي گنجي ندارد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

معاون امور زندان‌هاي دادستان تهران در واكنش به ايراد خانواده‌ي گنجي نسبت به دخالت عوامل خارج از بيمارستان در امور پزشكي گنجي گفت: دادستاني هيچ دخالتي در امور پزشكي گنجي ندارد.

محمود سالاركيا با اعلام اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: هيچ بيمارستاني نمي‌پذيرد بعد از قبول مسووليت امور پزشكي بيمار، افراد غيرمرتبط و خارج از كادر بيمارستان را در اين امر دخالت دهد.

وي با اشاره به وضعيت گنجي كه جهت درمان از زندان خارج شده تصريح كرد: شرايطي كه در بيمارستان بر گنجي اعمال مي‌شود نيز از همين ناحيه است؛ زيرا ما نگفتيم گنجي آزاد شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سالاركيا هم‌چنين درباره‌ي بخشي از اظهارات خانواده‌ي گنجي مبني بر ايجاد محدوديت در ملاقات با وي گفت:‌ خانواده‌ي گنجي هفته‌اي سه بار با او ملاقات مي‌كنند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. اگر وجود دارد اعلام كنند از چه ناحيه‌اي است.

وي درباره‌ي بخش ديگري از ادعاهاي خانواده‌ي گنجي مبني بر وجود محدوديت براي ملاقات پزشكان مورد وثوق گنجي با وي نيز گفت: كدام بيمارستان مي‌پذيرد كه پزشكان خارج از بيمارستان، بيمار را معاينه كنند كه بيمارستان ميلاد اين كار را انجام دهد؟

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سالارکيا: دادستاني هيچ دخالتي در امور پزشكي گنجي ندارد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016