جمعه 31 تیر 1384

شیرین عبادی اتهام کیهان در باره توطئه هواداران برای مرگ گنجی را آغاز "پرونده سازی" توصیف کرد، راديو فردا

امروز (جمعه) اكبر گنجي روزنامه نگار افشاگر قتل هاي سياسي وارد چهل و دومين روز اعتصاب غذاي خود شد. روزنامه كيهان چاپ تهران ر اعتصاب غذاي اكبر گنجي را توطئه اي كه براي مرگ او طراحي شده بود اعلام كرد. توطئه اي كه مجريان آن خانم شيرين عبادي وكيل او و فردي نزديك به اكبر گنجي بوده اند. خانم شيرين عبادي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد طبيعي است كه اين خبر كذب است و از سوي خانم شفيعي و خود آقاي گنجي تكذيب شد، بنابراين احتياج به تكذيب من نيست، اما من بايد توجه همه مردم دنيا را به يك واقعيت جلب كنم و آن اين است كه وقتي كه در ايران مي خواهند براي كسي پرونده سازي كنند، ابتدا از روزنامه هايي شبيه كيهان و رسالت داستان شروع مي شود.
نازي عظيما
-----------------------------------

نازي عظيما (راديو فردا): امروز (جمعه) اكبر گنجي روزنامه نگار افشاگر قتل هاي سياسي وارد چهل و دومين روز اعتصاب غذاي خود شد. در حالي كه نگراني بستگان و دوستان گنجي براي جان او به دليل شيوه نگهداري انفرادي او در طبقه دوازدهم بيمارستان ميلاد هر دم بالا مي گيرد، روزنامه كيهان نيز با چاپ مقاله اي به اين نگراني ها دامن زد. كيهان چاپ تهران روز 29 تيرماه اعتصاب غذاي اكبر گنجي را توطئه اي كه براي مرگ او طراحي شده بود اعلام كرد. توطئه اي كه مجريان آن شيرين عبادي وكيل او و فردي نزديك به اكبر گنجي بوده اند. يك روز بعد روزنامه هاي رسالت و جام جم كه به جناح راست تعلق دارند نيز اين مقاله كيهان را چاپ كردند.
روز گذشته (پنجشنبه) خانم معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي و خود او آنگونه كه در سايت راديو فردا نيز ديده مي شود، در مصاحبه با راديو فردا اين نوشته كيهان را به شدت تكذيب كردند. چند ساعت پس از ورود شيرين عبادي وكيل اكبر گنجي به ايران، درباره اين نوشته كيهان و نقل آن در روزنامه هاي رسالت و جام جم و غيره با شيرين عبادي مصاحبه كردم. شيرين عبادي وكيل اكبر گنجي مي گويد اساسا زماني كه اعتصاب غذاي آقاي گنجي شروع شد، او در آمريكا بوده است.

خانم شيرين عبادي: زماني كه آقاي گنجي اعتصاب غذا را شروع كردند، من در آمريكا بودم و از آن تاريخ هم كه به ايران برگشتم، متاسفانه اجازه ملاقات با من داده نشد، بنابراين طبيعي است كه اين خبر كذب است و از سوي خانم شفيعي همسرشان و خود آقاي گنجي تكذيب شده. احتياج به تكذيب من نيست، آنها خودشان تكذيب كردند. اما من بايد توجه همه مردم دنيا را به يك واقعيت جلب كنم و آن اين است كه وقتي كه در ايران مي خواهند براي كسي پرونده سازي كنند، ابتدا از روزنامه هايي شبيه كيهان و رسالت داستان شروع مي شود. يك مساله نادرست را عنوان كردند، بعد اظهاريه و برگ جلب مي آيد. دفعه پيش هم كه من دستگير شدم، دقيقا به همين صورت بود. الان هم به همين صورت احساس مي كنم كارهاي من مزاحم انجام پروژه هاي غيرقانوني است. درصدد پرونده سازي عليه من هستند كه البته كه آقاي گنجي و خانمشان اين اظهارات را تكذيب كردند، ولي من فكر مي كنم كساني كه درصدد هستند به نوعي من را از سر راهشان بردارند، يا حذف فيزيكي يا در زندان يا به هر صورتي، هنوز بر اين اعتقاد هستند كه كارهاي خلاف قانون بهتر جواب مي دهد تا اقدامات قانوني. بايد توجه داشت كه عصر حاكميت قانون در سرتاسر جهان از جمله ايران فرا رسيده.

ن . ع: در نوشته كيهان آمده كه شما اصرار داشتيد كه تنها و بدون حضور همسر آقاي گنجي با ايشان ملاقات كنيد.

خانم شيرين عبادي: طبق شهادت همسر آقاي گنجي دادستان تهران به خانم گنجي گفته بودند كه تو چطور غيرتت قبول مي كند يك زن با همسرت به عنوان وكيل ملاقات كند. و ايشان گفته بودند آقاي دادستان توجه داشته باشيد كه اتاقك ها تمام شيشه اي است. دادستان گفته من زماني اجازه ملاقات با عبادي را مي دهم كه تو هم حتما در اتاق حاضر باشي. ايشان گفته بود من از خدام است، شما اجازه ملاقات نمي دهي. و اين موضوع مربوط است به چهار ماه قبل و با توجه به آن چيزي كه عنوان شده، معلوم است كه هر كس كه آن خبر كذب را نوشته، از جريان اين حرفها بين آقاي مرتضوي و خانم گنجي مطلع بوده.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ن . ع: خانم عبادي شما آيا از اين نوشته روزنامه كيهان احساس خطر هم مي كنيد و اگر اينطور است قصد داريد چه كار كنيد در برابر آن.

خانم شيرين عبادي: فعالين حقوق بشر اصولا در همه جاي دنيا از جمله ايران همواره احساس خطر مي كنند، من هم همچنين. مي دانيد كه دوبار از يك ترور جان به سلامت به در بردم. دائما تهديد مي شوم، خانه من دائما آمده بودند و در پاركينگ را شكسته بودند. دو بار من را بي جهت به دادگاه به عنوان متهم احضار كردند. يك بار بدون دليل قانوني در زندان بودم، 25 روز در سلول انفرادي من را نگاه داشتند. بله من همواره در اين كشور احساس خطر كردم و مي كنم.

ن . ع: به گفته خانم عبادي قرار بود او امروز (جمعه) همراه با يوسف مولايي وكيل ديگر اكبر گنجي در بيمارستان به ملاقات موكل خود بروند. اكبر گنجي به دستور دادستان مرتضوي جز با خانواده، حق ملاقات با هيچ كس حتي وكلايش را ندارد. در آخرين تماسي كه با يوسف مولايي وكيل ديگر آقاي گنجي داشتم، مشخص شد از ملاقات دو وكيل اكبر گنجي توسط ماموران دادستاني مستقر در بيمارستان ميلاد جلوگيري شده است. به گفته آقاي يوسف مولايي، فردا قرار است با مقامات مديريت بيمارستان براي ملاقات با گنجي مذاكره شود.

Copyright: gooya.com 2016