دوشنبه 3 مرداد 1384

خانم عبادي، لطفاً شكايت كنيد! کيهان

کيهان بار ديگر در شماره روز دوشنبه خود انگشت اتهام را در خبر ويژه اش، بسوي خانم عبادي بلند کرده و به رغم تکذيب صريح وي، از شيرين عبادي خواسته است تا از کيهان شکايت کند يا در مناظره اي با کيهان حضور يابد. کيهان در اين مطلب که در صفحه اول نيز تيتر شده آورده است:

افشاگري هاي كيهان درباره پشت پرده «پروژه اكبر گنجي» كه توسط سرويس هاي امنيتي بيگانه و با همكاري آگاهانه يا ناآگاهانه بعضي نيروهاي سياسي مغرض يا جاهل در داخل طراحي شده و در دست اجراست، علاوه بر اين كه اصل پروژه را گرفتار شكستي زودرس و غيرقابل پيش بيني ساخته، عوامل داخلي آن را نيز به شدت دستپاچه و سردرگم كرده است. كيهان ديروز در يك خبر كاملاً مستند و دقيق از تلاش شيرين عبادي و يك فرد ديگر براي ورود دزدانه و غيرقانوني به اتاق محل بستري اكبر گنجي در بيمارستان ميلاد خبر داده بود و ضمن انتشار جزئيات اين ماجرا نسبت به خطر كساني كه ضمن يك پروژه آمريكايي به دنبال مرگ اكبر گنجي و مهيا شدن بهانه براي به راه انداختن تبليغات منفي عليه جمهوري اسلامي ايران هستند، هشدار داده بود.
خبر ويژه ديروز كيهان آشكارا افراد دخيل در اين پروژه را آشفته ساخته و آنها را به تناقض گويي و سرهم كردن دروغ هاي شاخدار واداشته است. شيرين عبادي- از رابطان اصلي طراحان و مجريان اين پروژه- ديروز در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا تلاش كرده است به نوعي درباره افشاگري كيهان توضيحاتي دست وپا كند. وي به ايلنا گفته است: «من فقط يك بار در روز 31 تيرماه به همراه يوسف مولايي- ديگر وكيل اكبر گنجي- به ملاقات وي رفتيم كه از ملاقات ما ممانعت به عمل آمد و نماينده دادستاني كه در محل حاضر بود، ملاقات با گنجي را مشروط به موافقت كتبي دادستان عنوان كرد». وي سپس به خبر كيهان اشاره كرده و گفته است: مي دانم كه شكايت به نتيجه اي نخواهد رسيد، با اين وجود حق خود را حفظ خواهم كرد تا در شرايط مناسب تري نسبت به كساني كه با دروغ و شايعه پراكني قصد دارند وكلاي زندانيان سياسي را مرعوب سازند، طرح دعوي كنيم.
همانطور كه آشكار است و انتظار هم مي رفت عبادي هيچ اشاره مستقيمي به خبر كيهان نكرده و پاسخي به آن ارائه نداده است. في المثل او نگفته است كه تلاش او براي ملاقات با گنجي نه يك تلاش عادي- كه از جانب يك وكيل براي ديدار با موكلش صورت مي گيرد- بلكه به صورت دزدانه و از طريق پشت بام بيمارستان ميلاد و با استفاده از «شاه كليد» صورت گرفته است و صورتجلسه آن نيز كه با حضور نماينده دادستاني تنظيم شده موجود است. بعلاوه شخصي كه عبادي را در انجام اين كار ياري كرده و به همراه او دستگير و سپس آزاد شده يوسف مولايي نبوده بلكه شخص ديگري بوده كه هويت او نيز محرز و مشخص است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ادامه اين مطلب آمده است: كيهان به خانم عبادي پيشنهاد مي كند كه به جاي اين دروغ بافي ها- كه البته از جانب شخصي در شرايط ايشان، طبيعي است- هرچه زودتر از روزنامه كيهان شكايت كنند يا ترتيب يك جلسه مناظره آزاد و با حضور نمايندگان رسانه ها را بدهند- كيهان خود نيز داوطلب برگزاري اين جلسه است- تا در آن جلسه پس از ارائه اسناد و اطلاعات و بحث درباره آنها معلوم شود چه كساني بدل به ابزار توطئه هاي دشمن شده اند و اكنون براي لاپوشاني افتضاح بالا آمده، به ورطه دروغ و فريب درغلتيده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خانم عبادي، لطفاً شكايت كنيد! کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016