یکشنبه 2 مرداد 1384

هشدار!!! جان گنجی در خطر است، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

هموطنان عزیز بنا بر اخبار رسیده ، اکبر گنجی قرار است فردا تحت عمل جراحی مینیسک زانو قرار گیرد.
از آنجا که این عمل جراحی با وجود مخالفت خود گنجی و خانواده او صورت میگیرد و به هیچ وجه عملی ضروری نمیباشد و با توجه به وضعیت جسمی ایشان، درچهل و دومین روز اعتصاب غذا و قرنطینه خبری و خصوصاً کارنامه سیاه حاکمین در نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، ما "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی"، ضمن ابراز نگرانی خود، از کلیه هموطنان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستاریم، که با حفظ هوشیاری در این مقطع زمانی حساس، با پخش هرچه وسیعتر و سریعتر خبر در رابطه با اکبر گنجی ، با درخواست آزادی هرچه زودتر و بدون قید و شرط گنجی ، به حفظ جان او یاری رسانیم.

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی"

ihrnena@gmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016