یکشنبه 2 مرداد 1384

کادر پزشکی بیمارستان میلاد، مرتضوی و گنجی، ع. مسیح

نزدیک به یک هفته از اعزام گنجی به بیمارستان میلاد میگذرد. اعزام او به بیمارستان موجی از خوشحالی را در بین ایرانیان به وجود آورد. قضیه اکبر گنجی میرفت که حل شود و به آرامی از بیمارستان به منزل منتقل و آزاد شود. در روز اول رئیس بیمارستان میلاد اعلام کرد که وضعیت گنجی بحرانی نیست. ما هم دل خوش کردیم که وضعیت او رو به بهبودی است. پس از گذر یک هفته توسط دوستان گنجی و در نامه ای که به شاهرودی نوشته بودند همه متوجه شدند که نه تنها گنجی اعتصاب غذای خود را افطار نکرده بلکه در بیمارستان نیز آن را ادامه داده و وزنش در حال کاهش است. مرتضوی و تیم فعالش با همکاری روزنامه کیهان و شخص شریعتمداری در آماده سازی مردم برای اعلام مرگ گنجی به فعالیت افتاده اند، تا او را وادار نمایند اعتصاب خودرا بشکند، یا جنازه اش را تحویل دهند. تقریبا این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد. اگر هوشیاری نویسندگان، دوستان گنجی و مهمتر از همه روشنفکران و دانشجویان در این قضیه جلب نشود هر آن امکان دارد پروژه کیهان و شریعتمداری به پایان خود برسد! متاسفانه پس از اعزام گنجی به بیمارستان همه طراحی های جبهه آزادی خواه برای حمایت از گنجی بر هم خورد. همه طراحان با دلخوشی به اعزام گنجی به بیمارستان اهداف خود را فراموش کردند برخی نیز از پیروزی گنجی نوشتند. دفتر تحکیم که از همه در این زمینه فعالتر بود به همراه جبهه مشارکت و ... در محاقی از عدم سیاست گزاری قرار گرفته اند و پس از اعزام گنجی به بیمارستان حد خود را به یک ناظر سیاسی تنزل داده اند. آقایان، دوستتان در بیمارستانی که مرتضوی به سان یک پرستار در آن هر لحظه بر بالین گنجی حضور مییابد در حال مرگ است! بار دیگر تلاشی دیگر! جبهه دمکراسی خواهی، دفتر تحکیم کجائید؟ آیا منتظرید گنجی بمیرد و بعد به محکوم کردن بپردازید؟
کادر بیمارستان میلاد باید بداند الان تمامی ایرانیانی که دل در گرو آزادی و انسانیت دارند تمام نگاهشان به این بیمارستان است. کادر بیمارستان باید بدانند اگر اتفاقی برای گنجی بیفتد به هیچ وجه نمیتوانند از خود سلب مسئولیت نمایند. بیمارستان میلاد تمامی مسئولیت را با پذیرفتن گنجی پذیرفته است هر اتفاقی برای گنجی دست همه کادر بیمارستان را آغشته به خودن او کرده است. دوستانی که این کادرها را میشناسند بایستی اسامی انها را اعلام نمایند تا مسئولیتشان را در قبال گنجی بالا ببرند. مردم شما را میشناسند. به خواستهای مرتضوی گردن ننهید . مرتضوی نمیتواند هیچ برخوردی با شما بکند مرتضوی نمیتواند نظرات شما و اصرار شما را در معالجه گنجی نپذیرد. برای خود آبروی دنیا را بخرید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما مطئئن هستیم شما تلاش خود را در تهیه مقدمات سلامت گنجی به انجام خواهید رساند؛ ما مطمئنیم که شما طبق سوگندی که خورده اید به مریضتان به عنوان یک مریض خواهید نگریست و تلاشتان را خواهید کرد برای خود نام نیکی در جنبش آزادیخواهی و دمکراسی خواهی باقی بگذارید.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کادر پزشکی بیمارستان میلاد، مرتضوی و گنجی، ع. مسیح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016