یکشنبه 9 مرداد 1384

پس از سلطانی نوبت کيست؟

خبرنامه گويا - عبدالفتاح سلطانی روز شنبه در حاليکه دست به تحصن زده بود بازداشت شد. ماموران ناشناس از همه مراحل بازداشت فيلمبرداري مي کردند.

اگر چه سلطاني در دادگاه زهرا کاظمي انگشت اتهام را متوجه سعيد مرتضوي کرده بود، اما به نظر مي رسد بازداشت وي پيش از آن طراحي شده بود.

روزنامه کيهان هفته گذشته در مطلبي با عنوان "شيرين عبادي با شاه كليد روي پشت بام" مدعي شد شيرين عبادي و شخص ديگري كه با استفاده از «شاه كليد» و به طور مخفيانه از راه پشت بام بيمارستان ميلاد وارد طبقه اي كه اكبر گنجي در آن بستري است شده بودند، با هوشياري ماموران شناسايي و پس از تنظيم صورتجلسه از بيمارستان اخراج شدند. کيهان نام "شخص ديگر" را سلطاني معرفي کرده بود. به رغم تکذيب صريح عبادي، روزنامه کيهان بر مدعاي خود پاي فشرد.

چند روز بعد ماموران براي جلب سلطاني بدون اطلاع به منزل وي رفته و درحاليکه وي را نمي يابند "قريب چندين ساعت با به هم ريختن وسايل منزل و شكست درب كمد، بخشي از مكاتبات، نوارها، كيف و اشياء متعلق به موكلين را با خود برده‌‏اند".

نهايتا سلطاني که روز شنبه در کانون وکلای دادگستری مرکز دست به تحصن زده بود، بازداشت شد. در همان روز، سالارکيا معاون دادستان تهران در مصاحبه با خبرگزاري فارس، خبر کيهان را تکرار کرده، مدعي مي شود "يكي از مشكلات گنجي وجود وكيلي مشكوك و مرتبط با بيگانگان است كه نه صلاح موكل خود را در نظر دارد و نه مصالح نظام را مي خواهد." اين اشاره به اندازه کافي روشن و صريح هست که ناظران را متوجه هدف بعدي دادستان تهران نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شيرين عبادي در مصاحبه با روزنت ايران ما مي گويد: "پس از ماجرای صدور حکم جلب آقای سلطانی در دو نوبت بر روی پیام گیر دفترم پیام تهدیدآمیز گذاشته اند و اعلام کردند که پس از سلطانی نوبت تو است." او معتقد است: "با این اقدامات قصد دارند کاری کنند که کسی جرات دفاع از زندانیان سیاسی را نداشته باشد اما ما تا نفس داریم در دفاع از زندانیان سیاسی کوتاه نخواهیم آمد."

اينک بسياري از خود مي پرسند: پس از سلطانی نوبت کيست؟


در همين ارتباط:

- شيرين عبادي با شاه كليد روي پشت بام، کيهان

- عبدالفتاح سلطاني بازداشت شد، ايسنا

- معاون دادستان تهران: يكي از مشكلات گنجي وجود وكيلي مشكوك و مرتبط با بيگانگان است كه نه صلاح موكل خود را در نظر دارد و نه مصالح نظام را، فارس

- شیرین عبادی:دوبار تهدید شده ام، ايران ما

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از سلطانی نوبت کيست؟' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016