دوشنبه 10 مرداد 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در خصوص حوادث اخير مهاباد

اعتراضات مردمي و مدني مردم مهاباد وارد سومين هفته خود شد و شهرهاي پيرانشهر، مريوان، سردشت و اشنويه را نيز در برگرفت؛ در حاليكه نه تنها از توضيح و پاسخگويي حاكميت درباره قتل فعال سياسي كرد، «شوانه سيدقادري» خبري نيست، كه با برخورد نظامي و خشن، فضاي رعب وحشت بر مهاباد و ديگر شهرها سايه افكنده است. نظاميان در حالي كنترل مهاباد را به دست گرفته‌اند كه احساسات عمومي مردم از اين جنايت هولناك همچنان جريحه دار است.
شواهد متقن نشان از آن دارد كه شوانه سيد قادري، فعال سياسي كرد، بدون بر پايي هيچ گونه محكمه‌اي و اثبات هيچ گونه جرمي، تحت شكنجه نيروهاي نظامي به قتل رسيده است و پيكر مثله شده او به منظور ارعاب شهروندان كرد بدين سرنوشت دچار شده است.
از سوي ديگر وضعيت نامشخص جوانان و نوجواناني كه در جريان اعتراضات مردمي متعاقب جنايت، راهي بازداشتگاهها شده‌اند، بر بيم تكرار سرنوشت «شوانه» در مورد آنان دامن مي‌زند.
انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به عنوان بخشي از بدنه جنبش دانشجويي ايران و در راستاي صيانت از حقوق بشر، ضمن همدردي با بازماندگان اين فعال سياسي، قتل وحشيانه وي و بي احترامي به جنازه‌اش را مصداق نقض آشكار حقوق بشر مي‌داند و با تأكيد بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و آزاديهاي غير قابل تحويل مدني، سياسي و اجتماعي آزادي تجمع و گرد هم آييهاي اعتراضي را حق مسلم مردم مي‌داند. همچنين با نقد بي امان قدرت افسار گسيخته، برخوردهاي سركوبگرانه و مليتاريستي را محكوم مي‌كند. نيز نگراني جدي خود را از وضعيت مبهم دستگير شدگان تجمعات مهاباد اعلام مي‌دارد و نسبت به پايمال شدن حقوق و وضعيت اين افراد در زندان هشدار مي‌دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران از فعالين حقوق بشر داخلي و خارجي درخواست دارد نسبت به پيگيري حوادث مهاباد و ديگر شهرهاي كردستان به ويژه وضعيت زندانيان كم سن و سال به سرعت وارد عمل شوند و تعقيب پرونده آمران و عاملان قتل «شوانه» را بر عهده بگيرند و در پايان به منظور خاتمه بحران، آزادي بدون قيد شرط و فوري دستگير شدگان و پاسخگويي به اعمال غير انساني و ناقص اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر و پايان برخورد نظامي را كه خواست‌هاي بر حق مردم است، خواستار است.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

Copyright: gooya.com 2016