سه شنبه 11 مرداد 1384

گزارش تبريز نيوز از ناآرامي عصر دوشنبه در سنندج، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400
Date:1384/5/10

تبريز نيوز:سرويس سياسي:به دنبال نا آرامي هاي اخير در شهرهاي مهاباد و اشنويه ، شهر سنندج هم امروز ناآرام شد.

به گزارش خبرنگار تبريز نيوز در کردستان ، پس از نا آرامي هاي اخير در مهاباد و اشنويه که در اعتراض به قتل "شوانه سيد قادري" صورت گرفته بود طي هفته اخير شايعاتي مبني بر تجمعات احتمالي در شهرهاي سقز ، سنندج و بانه به گوش رسيده بود که نهايتا امروز - ۱۰ مرداد ۸۴ - عده اي در ميدان انقلاب سنندج دست به تجمع اعتراض آميز زدند.

ابتدا در حوالي ساعت ۱۹:۳۰حدود ۵۰ نفر که اغلب ۲۵ الي ۳۵ ساله به نظر مي رسيدند در ميدان انقلاب اين شهر تجمع کرده و شعارهايي سر دادند به طوريکه آرام آرام بر تعداد تجمع کنندگان تا صدها نفر افزوده شد.

در اين بين پليس سنندج به آرامي از مردم خواست محل را ترک کنند.

سپس تعدادي از تجمع کنندگان شعارهايي عليه مسيولين نظام سر داده و نسبت به تاخير انتشار گزارش هيات اعزامي از تهران در خصوص تحقيق و تحفص از قتل اخير "شوانه سيد قادري" و حوادث مهاباد اعتراض کردند.

در ساعت حوالي ۲۱ پليس ضد شورش سنندج در ميدان انقلاب و خيابان ششم بهمن مستقر شده و آن ها نيز با بلند گو از مردم خواستند محل را ترک کنند ، در اين ميان تعدادي از تجمع کنندگاني و افرادي که صورت خود را پوشانده و شعارهاي تندي عليه مسيولين نظام سر مي دادند به طرف نيروهاي ضد شورش پليس سنگ پراکني کرده و شيشه هاي شعبه مرکزي بانک ملي و کميته امداد اين شهر را شکستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تجمع کنندگان که از صداي انفجار چند بمب دست ساز در بين مردم وحشت زده شده بودند به طرف خيابان صفري و خيابان هاي اطراف فرار کردند و لحظه به لحظه از تعداد آن ها کاسته شد.

گفته مي شود تعدادي از تجمع کنندگان دستگير شده اند .

اين ناآرامي حوالي ساعت ۲۲ به پايان رسيده و آرامش به شهر بازگشته است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش تبريز نيوز از ناآرامي عصر دوشنبه در سنندج، پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016