چهارشنبه 12 مرداد 1384

خشونت محکوم است، دبیرخانه حزب ملت ایران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

هم میهنان ؛
با اندوه و انزجار بسیار ، بار دیگر دستهای از آستین بیگانه در آمده متأثر از فریب و توطئه های شوم ایران بر باد ده ، ساخته و پرداخته انیران و عوامل داخلی آنها ، یگانگی و وحدت ملی ایرانیان را نشانه گرفته اند و هم میهنان دلیر کرد ، این ایرانیان راستین و مرزداران همه گاه میهن را ، آماج خشونت ، تجاوزو کشتار قرار داده و یکی از فرزندان این خطه مبارز پرور را به خاک وخون کشیدند .
شوانه قادری را پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که کمترین مشارکت مردم دلیر کرد را بهمراه داشت ، دستگیر و پس از شکنجه های وحشیانه او را به قتل رساندند .
هم میهنان ؛
کاربدستان ناآگاه در شرایطی که میهن از هرسو در تهدید و خطر به سر می برد چه اهدافی را از نا امن کردن مناطق مختلف در سر می پرورانند ؟ بدنبال پیدا کردن بهانه ای که منطقه را نظامی کنند و برای موجه جلوه دادن به رفتار ناهنجار خود ، مخالفان و دگراندیشان را هراز گاه به اتهامی واهی چون تجزیه طلبی سرکوب کنند ، تا از این راه زهرچشمی از سایرین بگیرند ، غافل از اینکه اینگونه اعمال جز ایجاد کینه و نفرت و زمینه سازی برای بروز اغشاش حاصلی نخواهد داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران همراه با صمیمانه ترین همدردی ها با هم میهنان کرد و تمام ملت ایران ، رفتار بدور از خرد این کار بدستان را محکوم کرده و آنرا آبی میداند که به آسیاب دشمن ریخته میشود .
ما از کاربدستان جمهوری اسلامی میخواهیم به اینگونه بازی ها که زمینه ساز سرکوب ، رعب و وحشت در مناطق مختلف کشور میشود ، پایان بخشند و کسانی را که سبب ساز قتل شوانه قادری و بروز ناآرامی ها نقش داشته اند ، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته تا جلوی خودسری های این چنین گرفته شود .

برقرار باد برابری و یگانگی اقوام ایرانی
پیروز ملت
برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است


دبیرخانه حزب ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خشونت محکوم است، دبیرخانه حزب ملت ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016