یکشنبه 16 مرداد 1384

گنجي، عدالت و اخلاق، موسي غني نژاد

گفتار و رفتار اكبر گنجي نشان مي دهد كه او ميخواهد سلاح نقد را جايگزين انتقاد با اسلحه كند. او مي خواهد رقابت انديشه ها را جايگزين خشونت هاي خياباني كند. او جان بركف نهاده اما هيچ گاه از تلافي، انتقام و خشونت سخن نمي گويد. او مي خواهد عقل را جايگزين تعبد و پي روي كوركورانه كند. او درحاليكه پاي در آستانه مرگ نهاده، ديگران را به انتقاد از انديشه هايش فرا مي خواند. گفتار و رفتار گنجي مصداق بارز صلح جويي، بزرگ منشي، كرامت انساني و در يك كلام اخلاق است. عقل حكم مي كند كه شان نزول عدالت خدمت به اخلاق است. عدالتي كه در برابر اخلاق قرار گيرد ظلمي است كه جامه عدل پوشيده است. درخواست آزادي گنجي، تنها درخواست آزادي يك انسان نيست بلكه تمناي سپاس براي كرامت انساني، بزرگ منشي، صلح جويي واخلاق است. عدالت و قانون بايد در جايگاه حقيقي خود يعني در خدمت اخلاق قرار گيرد. اخلاق را بر صدر عدالت بنشانيد. گنجي را آزاد كنيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گنجي، عدالت و اخلاق، موسي غني نژاد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016