چهارشنبه 19 مرداد 1384

بيانيه 32 انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور: خشونت عليه مناطق كرد نشين را پايان دهيد

چندي است كه استانهاي غربي و كرد نشين كشورمان در وضعيت نا بساماني به سر مي برند. اعتصاب و اعتراض شهرهاي زيادي را از جمله، مهاباد، اشنويه، سنندج، كامياران، سقز، ديواندره، بانه، بوكان و ايلام در بر گرفته است، شمار زيادي از مردم بازداشت شدند و دو هفته نامه كرد زبان توقيف و تعدادي از مردم نيز كشته شده اند.
ماجرا از آنجا آغاز شده است كه خشونت آشكار و بي رحمانه پليس در مورد جوان مهابادي، شوانه قادري، اعتراض مردم مهاباد را در پي داشت. رفتار غير انساني چند تن از ماموران نيروي انتظامي با يكي از فعالان كرد، نقض آشكار حقوق بشر بود و اگرچه با عذر خواهي پليس و دلجويي از خانواده وي، امكان جلوگيري از بحران وجود داشت، اما اصرار بر خشونت، شهرهاي كرد نشين ايران را وارد بحراني جدي كرد.
انجمن هاي اسلامي دانشجويان امضا كننده اين بيانيه، براي رعايت حقوق شهروندان ايراني، حفظ انسجام و وحدت ملي ايران و جلوگيري از تفرقه ميان اقوام مختلف نكات زير را متذكر مي شوند:
1- رفتار پليس هر كشور با شهروندانش، نشاندهنده ميزان پايبندي حاكميت به حقوق بشر و احترام به انسانهاست. حمايت بي دريغ اركان حاكميت از رفتار ناشايست تعدادي از ماموران انتظامي باعث تشديد شكاف ملت- دولت شده و در صورت همپوشاني اين شكافها با شكافهاي قومي، بحراني ملي ايجاد خواهد شد. بنابراين وظيفه حاكميت است كه با آزادي دستگيرشدگان مناطق كرد نشين، دلجويي از خانواده قربانيان و بررسي علل خشونت پليس، جبران مافات كرده و به ادامه بحران دامن نزند.
2- شايسته ملت ايران كه تمدني ديرينه دارد، نيست كه اين گونه خشونت ها را در مورد هموطنان خود تحمل كند. برخوردهاي اين چنيني پليس با مردم مناطق كرد نشين علاوه بر تشديد شكاف مردم- حاكميت، ممكن است اختلافات قومي ناخواسته اي را ميان اقوام ايراني به وجود آورد كه انسجام و هويت ايراني را خدشه دار كند.
3- همانطور كه مي دانيم، كمبودهاي اقتصادي و معيشتي و مطالبات انباشت شده مردم كرد، به اعتراضات شدت بخشيده است. بنابراين حاكميت را به توجه وي‍‍ژه به خواستهاي روزمره و معيشتي مردم مناطق مرزي ايران دعوت مي كنيم.
4- اعتراضات مدني و مشروع، حق مردم است. بنابراين حاكميت اجازه ندارد كه با برخوردهاي قهرآميز، هزينه اعتراض را براي شهروندانش بالا ببرد. متاسفانه تجمعات اعتراض آميز چند هفته اخير مردم كردستان، با خواسته هاي مدني و مشروع از قبيل آزادي دستگير شدگان و پايان يافتن خشونت نيروهاي نظامي و انتظامي عليه مردم، به بهانه هرج و مرج طلبي معترضان، سركوب شد. براي پايان يافتن خشونت سازمان يافته عليه مردم مناطق مرزي ايران، توجه همه فعالان مدني و نهادهاي حقوق بشري را به استانهاي كرد نشين جلب مي كنيم تا مانع نقض گسترده حقوق بشر شوند و از ادامه بحران جلوگيري شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:

اميركبير، بوشهر، كردستان، الزهرا، شريف، تربيت معلم سبزوار، همدان، اقتصاد و دارايي، كرمان، جمهوري خواه يزد، صنعتي اصفهان، اصفهان و علوم پزشكي، شهركرد، علوم پزشكي شهركرد، فردوسي وعلوم پزشكي مشهد، سيستان و بلوچستان، رجايي، مازندران، علوم پزشكي گيلان، علم و صنعت ايران، شيراز و علوم پزشكي، چمران اهواز، عباسپور، اروميه، رازي كرمانشاه، علوم پزشكي كرمانشاه، ايلام، سهند تبريز، تربيت معلم تهران، زنجان، خواجه نصير، علوم پزشكي كاشان

Copyright: gooya.com 2016