پنجشنبه 20 مرداد 1384

واكنش تند ايران به قطعنامه نشست اضطراري شوراي حكام، ايرنا

جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه امروز نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي واكنش تندي نشان داد.

"محمد مهدي آخوندزاده" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان‌هاي بين المللي مستقر در وين طي سخناني در نشست شوراي حكام گفت: تصميم امروز شوراي حكام در تصويب اين قطعنامه، بيش از هر چيز يك راي عدم اعتماد به آژانس و نظام پادمان‌ها است.

وي كه پس از تصويب قطعنامه پيشنهادي اتحاديه اروپا به اجماع در نشست شوراي حكام سخن مي‌گفت: افزود: اين آغاز جاده‌اي است كه به تقابل ناخواسته و غير ضروري ختم مي‌شود كه در آن بر اساس حرف آقاي مدير كل همه طرف ها خواهند باخت.

وي گفت: در حالي كه بعضي از كشورهاي غير هسته‌اي بر روي ده‌ها تن پلوتونيوم جدا شده نشسته‌اند كه مي‌تواند مستقيما در هر زماني كه بخواهند به سلاح اتمي تبديل كنند، مقدار كمي ماده اوليه سوخت هسته اي در ايران به يك موضوع نگران‌كننده تبديل مي‌شود.

نماينده ايران بااعلام اينكه آمريكا در كمتر از دو سال قبل يك جنگ تمام عيار را به راه انداخت، آيا اين بازگشت به گذشته نيست؟ گفت: "متاسفم بگويم كه ديگر چنين نيست. ايران عراق نيست و آمريكا هم ديگر آن ژاندارم خودخوانده جهان نيست."
آخوندزاده با بيان اينكه ايران توليد سلاح اتمي را مردود دانسته است، گفت: ايران كمر خم نخواهد كرد، و طي يك دهه توليدكننده و تامين‌كننده سوخت خواهد بود.

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اظهار داشت: ما به آژانس و نظام پادمان اعتقاد داريم. به كار با آژانس ادامه خواهيم داد و فعاليت‌هاي خود را به طور كامل تحت پادمان حفظ خواهيم كرد.

وي افزود: فعاليت "يو.سي.اف" اصفهان تحت نظارت كامل آژانس خواهد ماند و محصول آن توسط آژانس لاك و مهر خواهد شد.

آخوندزاده اظهار داشت: در يك كلام، كليه تعهدات خود را در برنامه توليد سوخت هسته‌اي مان اجرا خواهيم كرد. لذا نگراني اساسا موضوعيتي ندارد.

نماينده ايران همچنين اظهار داشت: بر اساس درخواست دبيركل سازمان ملل، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و به رغم همه هياهوها، ما براي مذاكرات آماده ايم، البته مذاكراتي بدون پيش شرط و بر اساس حسن نيت.

متن كامل سخنان نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي متعاقبا ارسال خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واكنش تند ايران به قطعنامه نشست اضطراري شوراي حكام، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016