شنبه 22 مرداد 1384

در اعتراض به قطعنامه آژانس انرژي هسته‌‏اي عليه ايران؛ بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏هاي استان تهران مقابل سفارت انگليس تجمع مي‌‏كنند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏هاي استان تهران در فراخواني از دانشجويان دعوت كرد كه در اعتراض به بيانيه كشورهاي اروپايي عليه ايران روز يك‌‏شنبه، بيست و سوم مرداد ماه مقابل سفارت انگليس در تهران تجمع كنند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، پس از ارائه پيشنهاد نهايي سه كشور اروپايي مبني بر تعليق غني‌‏سازي اورانيوم از سوي ايران در ازاي در اختيار قرار دادن سوخت هسته‌‏اي مورد نياز ايران، مسوولان ايراني كه دستيابي به انرژي صلح‌‏آميز هسته‌‏اي را حق مسلم ايران مي‌‏دانند، اين اقدام كشورهاي اروپايي را توهيني به ملت ايران عنوان كردند و در واكنش به پيشنهاد اروپاييان فعاليت تاسيسات UCF اصفهان را از سر گرفتند.

در پي اين اقدام ايران، شوراي حكام آژانس بين‌‏المللي انرژي هسته‌‏‌‏اي نشست فوق‌‏العاده‌‏اي را در خصوص آغاز مجدد فعاليت تأسيسات UCF اصفهان برگزار كرد كه نتيجه اين نشست تصويب قطع‌‏نامه‌‏اي عليه ايران بود.

به همين‌‏ جهت بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏هاي استان تهران قصد دارد در تجمع خود نسبت به اين اقدام كشورهاي اروپايي و شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌‏اي اعتراض كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016