دوشنبه 24 مرداد 1384

متن كامل ميثاق‌نامه امضا شده بين احمدي‌نژاد و وزراي پيشنهادي منتشر شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

درجريان ملاقات روز گذشته‌ي(يك‌شنبه‌) دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور با تك تك وزراي پيشنهادي خود، ميثاق‌نامه‌اي در 12 بند بين آن‌ها مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، در اين ميثاق‌نامه بر عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور، دفاع از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامي، خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رفع مشكلات آنان، خودداري از هر نوع رابطه بازي، گروهگرايي و جناح بازي در انتخاب همكاران، هماهنگي با برنامه‌هاي دولت، همراهي و همدلي و وحدت اعضاي دولت، پرهيز از هر نوع فعاليت اقتصادي شخصي، تلاش در حفظ بيت المال و كاهش هزينه‌هاي دولت، افزايش بهره‌وري، مبارزه با ، فقر، فساد و تبعيض، خدمت به محرومين و مناطق محروم تاكيد شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از سايت خدمت، متن كامل ميثاق‌نامه به اين شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحيم

الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزكوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور(حج 41)

اللهم عجل لوليك الفرج والنصر و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه و احفظ قائدنا

" ميثاق نامه دولت اسلامي "

اينجانب با امضاي اين ميثاق نامه در پيشگاه الهي و در محضر حضرت ولي عصر (عج) به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنم تا زماني كه در دولت اسلامي مسووليت دارم پاسدار و مجري تعهدات زير باشم و با همه توان در تحقق آن بكوشم:

1. همه توان خود را صرف تحقق اهداف و برنامه‌هاي دولت اسلامي به ويژه اصول عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور كه برخاسته از اصول انقلاب اسلامي است، نمايم.

2. با همه توان از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامي از جمله ولايت مطلقه فقيه، دين مداري، ايثارگري، شهادت طلبي، جانبازي در راه خدا، آزادي و آزادگي، ساده زيستي، پاكدستي، پاكدامني، صداقت در گفتار و سلامت در عمل و رعايت شعائر اسلامي دفاع نموده و در راه ترويج آن بكوشم.

3. مدت زماني را كه در دولت اسلامي حضور دارم ، وقف خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رفع مشكلات آنان و پيشرفت كشور نموده و از حقوق مردم دفاع نمايم و در مقابل بدخواهان ملت و متجاوزان به حقوق عمومي با قدرت بايستم.

4. در گزينش همكاران، شايسته سالاري و معيار تقوا، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردمدار ي، كارداني و كارآمدي، ساده زيستي، روحيه خدمت گزاري و عشق به مردم را بر هر معيار ديگري ترجيح دهم و از هر نوع رابطه بازي ، گروهگرايي و جناح بازي به شدت خودداري نمايم.

5. با همه توان در جهت موفقيت دولت تلاش نمايم ، موفقيت خود را در موفقيت و پيروزي دولت بدانم،از تصميمات دولت به طور كامل تبعيت نمايم و در اجراي آن‌ها بكوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداري نمايم.

6. همراهي و همدلي و وحدت اعضاي دولت و كار جمعي را يك اصل خدشه ناپذير دانسته و از هر اقدامي كه اين اصل را خدشه دار كند، خودداري نمايم. با شجاعت نظرات خود را در دولت مطرح كنم، همه امور را در درون مجموعه دولت بررسي نموده و تصميم نهايي را ولو مغاير با نظر خودم باشد با جديت و صداقت اجرا نمايم و از طرح مسائلي كه موجب وهن دولت در اذهان مردم گردد، اجتناب كنم.

7. در مدتي كه در دولت حضور دارم از هر نوع فعاليت اقتصادي شخصي و تلاش براي جمع آوري ثروت بپرهيزم و به دريافتي از دولت در زندگي شخصي اكتفا نمايم.

8. در حفظ بيت المال و كاهش هزينه‌هاي دولت و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها و مصارف غيرضرور و اسراف با همه توان بكوشم.

9. در ارتقاي كيفيت كار و تحقق برنامه‌هاي دولت در افزايش بهره‌وري تلاش نمايم.

10. با همه توان با اشرافيگري دولتي، تجمل گرايي ، فقر، فساد و تبعيض مبارزه نمايم.

11. خدمت به محرومين و مناطق محروم را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده وآن را يك ارزش بي‌بديل بدانم.

12. همه جاي ايران عزيز و همه ايرانيان گرامي را شايسته خدمتگزاري دانسته و در راه آباداني و رفع محروميت از همه آنان با تمام توان بكوشم.

اين ميثاق يك تعهد الهي است و عدول از آن به هر ترتيب به منزله‌ي نقض تعهدات اسلامي است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل ميثاق‌نامه امضا شده بين احمدي‌نژاد و وزراي پيشنهادي منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016