دوشنبه 24 مرداد 1384

جلايي پور: چنين كابينه يكدست و گوش به فرماني نه تنها بعد از انقلاب بلكه در تاريخ معاصر بي نظير است، امروز

امروز: وزراي سياسي و امنيتي احمدي نژاد در همكاري با دفتر رهبري بیش از کار در وزارتخانه های محوله سابقه دارند.

حميدرضا جلايي پور عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سايت امروز تاكيد كرد: كابينه احمدي نژاد از نظر سياسي امنيتي با مركزيت حكومت از يك دستي بالايي برخوردار بوده و كابينه بسيار هماهنگ و گوش به فرماني است.

وي در ادامه افزود: حضور چنين كابينه يكدست و گوش به فرماني نه تنها بعد از انقلاب بلكه در تاريخ معاصر بي نظير است و در صورتي كه آقاي مرتضوي جانشين آقاي شاهرودي در قوه قضائيه شود و شاگردان آقاي مصباح بتوانند اكثريت مجلس خبرگان را كسب كنند ،‌مي توانيم به صراحت اعلام كنيم حاكميت به صورت كامل يكدست شده است.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با تاكيد بر ضعف مديريتي كابينه پيشنهادي احمدي نژاد تصريح كرد: سطح كابينه احمدي نژاداز لحاظ اداري و مديريتي (بوركراتيك) در حد معاونين وزرا و مديران كل دولت هاي آقايان هاشمي و خاتمي است هر چند كه در بين نيروهاي سپاهي و امنيتي افرادي به مراتب كارآمدتر و شايسته تر و با سابقه تر نيز وجود داشت كه به كابينه راه نيافتندواين كابينه نه نماينده 70مليون بلكه نماينده افراد شايسته سپاهي و امنيتي نيز نيست.

مدير مسئول روزنام توقيف شده نوسازي در ادامه گفت: در كابينه آقاي خاتمي از رقباي انتخاباتي مانند شمخاني وحتي افراد كارآمدي از جناح كارگزاران نظير مرحوم نوربخش نيز استفاده شد، اما در كابينه احمدي نژاد حتي از نيروهاي با سابقه جناح راست سنتي نيز استفاده نشده است.

اين فعال سياسي در ادامه گفت: با توجه به شعار انقلاب بوركراتيك تصور مي گرديد كه متخصصان درجه اول كشور بتوانند در وزارتخانه ها نقش محوری ايفا كنند اما اين مساله محقق نگرديد بلكه تنها كساني پاداش گرفتند كه نگران پيشروي اصلاحات در كشور بودند و بيشترين تلاش را براي مقابله با آن صرف كرده بودند.

اين استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: در اين كابينه بخش نخبه و فرهيخته جامعه كه به كانديداي پيروز راي ندادند به هيچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته اند به نظر مي رسد كه در روند تشكيل كابينه به حقوق سي ميليون نفر ايراني كه به احمدي نژاد راي ندادند توجه نشده است.

جلايي پور در ادامه تصريح كرد: در كابينه احمدي نژاد هيچ گونه پل ارتباطي با روشنفكران و فرهيختگان وسياستمداران و اصلاح طلبان وجود ندارد و برخلاف كابينه های گدشته، كه خاتمي پل ارتباطی کابینه و روشنفكران و هاشمي نیزپل ارتباط با صنعتگران بود، كابينه احمدي نژاد فاقد چنين ابزارهائی است كه بسیار نگران كننده به نظر می رسد.

وي در پایان افزود: با توجه به كابينه يكدست و فرمانبردار اميد است كه ريشه هاي فقر و فساد و تبعيض از بين برود و سفره هاي مردم با پول نفت رنگين شود و در سياست خارجي بتوانند در ازاي دادن آب نبات گوهر بگيرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016