دوشنبه 24 مرداد 1384

شهبازخاني نماينده ملاير: نحوه برخورد رئيس جمهور با نماينده کرمانشاه توهين به مجلس است، خانه ملت

بيژن شهباز خاني، نماينده ملاير اظهار داشت: نحوه برخورد رئيس جمهور با عبدالرضا مصري، نماينده كرمانشاه كه براي تصدي وزارت تعاون در نظر گرفته شده بود، توهين به مجلس است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت، وي افزود: احمدي نژاد تا يكساعت پيش از ارائه ليست نهايي به مجلس از وي خواسته تا عكس پرسنلي‌اش را براي تردد در هيات دولت ارائه كند.

شهباز خاني اظهار داشت: آقاي مصري در اين اثناء سوالي را از احمدي نژاد مبني بر اينكه آيا از تعاوني‌ها در دولت حمايت خواهد كرد مي‌پرسد كه به محض طرح اين سوال اسم وي از ليست كابينه خط مي‌خورد.

وي افزود: اين نوع برخورد با آقاي مصري توهين به مجلس است و نشان مي‌دهد كه آقايان تا چه اندازه اهل سعه صدر و تعامل هستند.

نماينده ملاير تصريح كرد: فكر مي‌كنم اين نوع برخورد با آقاي مصري بر روي راي نمايندگان هم تاثيرگذار خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه كداميك از وزراي پيشنهادي قطعا از مجلس راي اعتماد خواهند گرفت، اظهار داشت: اظهارنظر در خصوص اينكه كداميك از وزراي پيشنهادي راي مجلس را كسب خواهند كرد زود است و بايد منتظر ماند؛ اما به نظر مي‌رسد راي مجلس به رحمتي، سعيدي كيا و لنكراني كه براي تصدي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، مسكن و شهرسازي و بهداشت، درمان معرفي شده‌اند، قطعي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016