پنجشنبه 27 مرداد 1384

از سرگيري ناآرامي ها در مناطق كردنشين ايران؛ مصاحبه با يك كارشناس مسائل كرد، راديو فردا

در پي اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مهاباد كه گفته است شوانه قادري جزو اراذل اوباش بوده و كشته شده، بار ديگر ناآرامي ها در مهاباد شدت گرفت.احمد اسكندري كارشناس مسائل كرد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اعتراضات اخير و اعتصاب عمومي در تمام شهرهاي كردستان در روز 16 مرداد، نقطه اوجي است در جنبش كردستان و به خوبي نشان مي دهد كه مساله آنطوري كه مقامات مي خواهند وانمود كنند نيست،‌ بلكه مردم مي خواهند مسائلشان را از راه آرامش و صلح آميز به پيش ببرند. آقاي اسكندري مي گويد: اطلاعات دقيقي در دست است كه برخي از خشونت هايي كه اتفاق افتاده به خصوص در شهر سقز با تحريك خودشان بوده و دستهايي در كار بوده كه مي خواستند به روي مردم تيراندازي شود. به گفته آقاي اسكندري محمود احمدي نژاد و چند تن از كابينه پيشنهاديش در مسائل كردستان تجربه دارند اما تجربه آنها در سركوب مردم كرستان است.

برای شنيدن مصاحبه اينجا را کليک کنيد.

در پي اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مهاباد كه گفته است شوانه قادري جزو اراذل اوباش بوده و كشته شده، بار ديگر ناآرامي ها در مهاباد شدت گرفته است. احمد اسكندري كارشناس مسائل كرد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:

احمد اسكندري: به نظر من اين آرامش موقت است. آن اتفاقي كه افتاد در مهاباد و اعدام جنايتكارانه و برخوردي كه به يكي از شهرونداني كردند كه منجر به اعتراضات اخير شد و حمايت و پشتيباني هاي بسيار وسيع در همه كردستان و اعتصاب عمومي در تمام شهرهاي كردستان در روز 16 مرداد، نقطه اوجي است در جنبش كردستان و به خوبي هم نشان مي دهد كه مساله آنطوري كه مقامات مي خواهند وانمود كنند نيست. مردم كاملا مي خواهند مسائلشان را از راه آرامش و صلح آميز به پيش ببرند و به هيچ وجه طرفدار خشونت نيستند. اطلاعات دقيقي است كه برخي از خشونت هايي كه اتفاق افتاده به خصوص در شهر سقز با تحريك خودشان بوده و دستهايي در كار بوده كه مي خواستند به روي مردم تيراندازي شود و متاسفانه عده زيادي كشته به نقل از خود مسئول هياتي كه براي تحقيق به كردستان رفته بود و عضو شوراي امنيت ملي است در مجلس، بيش از 500 تن دستگير شدند. از جمله دستگيرشدگان خانم رويا طلوعي، فعال جنبش زنان است و يك عده از دوستانشان كه مدافعين حقوق بشر هستند در سنندج و در حالي اينها را دستگير كردند كه فقط شعارهايي دستشان بوده و تحصني كرده بودند و طي اين شعارها خواست هاي بسيار مشخص و دموكراتيك و آ‍زادي خواهانه اي داشتند كه متاسفانه با شديدترين شيوه با آنها برخورد شده و مي دانيد الان مدت زيادي است كه زنداني هستند و تعداد زيادي هم زندانياني هستند كه اساميشان مشخص نيست و متاسفانه طبق اطلاعاتي كه من دارم و دقيق هم هست، عده اي از زندانياني كه آزاد شدند در شهرهاي مختلف، صحبت از اين مي كنند كه در زندان بسيار شديد با آنها رفتار شده و در مواردي زندانيان با دست و پاي شكسته از زندان آزاد شدند.

مريم احمدي (راديو فردا): آقاي محمود احمدي نژاد چند سالي در كردستان بودند. در كابينه اي كه معرفي كردند هم اسم چند تن از كساني است كه سابقه خدمت در كردستان را دارند. آيا فكر مي كنيد تجربه اينها كمك مي كند به حل مشكلات مردم منطقه.

احمد اسكندري: به نظر من نخير. جنبه عكس دارد. البته اين كه آنها تجربه دارند در حقيقت تجربه در سركوب مردم كردستان دارند. من فكر نمي كنم اين جنبه مثبتي داشته باشد براي مردم كردستان و اينها در حقيقت همان كساني هستند كه در واقع برمي گردند به فاندامنتاليسم جمهوري اسلامي و اين همان چيزي است كه خودش را در فرمان جهاد عليه مردم كردستان نشان داد. همانطوري كه مي دانيد فردا 28 مرداد است و اين روز بسيار سياهي است در جنبش اخير كردستان. براي اين كه 28 مرداد 58 يعني 26 سال قبل بود كه بر اساس يك خبر كاملا جعل شده و دروغين كه از سنندج ستاد لشگر سنندج به دفتر خميني در قم فرستاده بودند، باعث شدند كه فرمان جهاد صادر شود و به دنبال خودش موجي از اعدام، بمباران و ويراني به بار آورد. مردم كردستان تنها كاري كه كردند در مقابل اين سياست خيلي شديد مقاومت كردند و عليرغم تمام خونريزي ها و كشت و كشتارهايي كه شده مردم در اوج مسالمت فقط مي خواهند حقوق حقه خودشان را بگيرند و سركوب نشوند و به عنوان شهروندان درجه اول به حساب بيايند.

م . ا: آقاي اسكندري شما خودتان جزو آن هيات مذاكره كننده بوديد.

احمد اسكندري: بله مذاكراتي كه در سال 1358 با نمايندگاني كه از تهران و از طرف دولت آقاي بازرگان آمده بودند، در جلسات بسيار اوليه و تاسيس هيات نمايندگي خلق كرد بنده شركت داشتم و در يكي دو مورد با كساني مانند شادروان آقاي فروهر راجع به اين مسائل صحبت كرديم و ما تمام تلاش خودمان را به كار برديم و اسنادي كه از آن زمان باقي است كه ما با اين هيات ها صحبت كرديم و به اين هيات ها تسليم كرديم كه در تهران روي آنها تصميم گيري شود، همه اينها نشان از صلح طلبي و صلح خواهي مردم كردستان دارد. اين درست چند ماهي بعد از موج اعدام هايي بود كه خلخالي در شهرهاي كردستان به راه انداخته بود و ما عليرغم تمام اين خشونت ها و عليرغم كه چند روستا در مهاباد را قتل عام كرده بودند و اسنادش هست و اتفاقا آقاي فروهر جزو كساني بودند كه در اين مورد بعدا تحقيق كردند و اين را كاملا تاييد كردند، عليرغم همه اينها ما مي خواستيم جنگ نشود، درگيري نشود و به شيوه اي كاملا مسالمت آميز مسائل حل شود. متاسفانه جواب هايي كه ما گرفتيم از سوي جمهوري اسلامي همه اين بوده كه براي صرف وقت بوده و در حقيقت هدفشان از مذاكره چيزي نبوده جز اين كه بخواهند كسب وقت كنند و زمينه را فراهم كنند براي سركوب هاي بعدي. ياد 28 مرداد سال 58 براي ما در عين حالي كه يادآور لحظات بسيار سخت و دشواري است، در عين حال من فكر مي كنم جاي افتخار است براي ما كه تمام تلاش خودمان را كرديم براي اين كه خونريزي نشود، جنگ و كشتار در كردستان نشود، ولي متاسفانه طرف مقابل هميشه عكس اين را نشان داده و اين چيزي كه در جنبش اخير مي بينيم و متاسفانه چيزي كه مي گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست و از آمدن آقاي احمدي نژاد مي بينيم، اين است كه اينها نمي خواهند جز زبان خشونت با زبان ديگري با مردم كردستان صحبت كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016