سه شنبه 1 شهریور 1384

لاريجاني: استراتژي امروز آمريكا جنگ نيست، وادار كردن ما به خودكشي است، فارس

خبرگزاري فارس: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: امروز استراتژي آمريكايي‌ها آن است كه چماق خود را بلند كنند و با صداي بلند كشورهاي ضعيف را وادار به خودكشي و اسارت كنند ولي نبايد از صداي بلند آنها و اين عمليات رواني ترسيد و بايد بدانيم كه اين تاكتيك آنهاست و به هيچ وجه قصد جنگ در بين نيست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس علي لاريجاني صبح امروز در آخرين روز از سومين همايش گراميداشت هفته جهاني مساجد در محل مصلاي امام خميني (ره) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با بيان اينكه مساجد در جوامع اسلامي اهميت فوق‌العاده زيادي دارند، افزود: وزير امور خارجه آمريكا اخيراً در قاهره گفته است «ماموريت ما فراتر از دولت‌هاست، مساجد و سيستم تغذيه‌ مالي آنها براي ما خيلي مهم است و ادامه داده است ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كار بر روي سيستم‌هاي دولتي همه كار نيست بلكه عرصه كار ما عرصه نرم است و بايد روي مساجد كار كنيم.» كه اين حرف واقعاً از ته دل آنها بر آمده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: توجه خانم رايس به تغذيه‌ مالي و نحوه كاركرد مساجد به اين دليل است كه وي به نمايندگي از دولتش مي‌گويد ما مي‌خواهيم بدانيم كه مساجد چگونه بدون هيچگونه وابستگي مالي كار مي كنند و تمايل دولت خودش را براي اينكه مساجد وابسته بشوند تا بشود كارهاي آنها را كنترل كرد را بيان مي‌دارد.

لاريجاني به نقل از يكي ديگر از كارشناسان استراتژيست آمريكايي به نام جيمز ولسي بيان داشت: اين كارشناس آمريكايي مي‌گويد بعد از فروپاشي شوروي دمكراسي ليبرال از طرف عموم كشورها مورد اقبال قرار گرفت و ما فكر مي‌كرديم نظريه پايان تاريخ فوكوياما محقق شده و ديگر امنيت جهاني برقرار است اما بعد از حادثه 11 سپتامبر فهميديم كه اشتباه مي‌كرديم و كانون‌هاي بحران همچنان وجود دارند.

وي خاطرنشان كرد: از نظر آنها كانون خطر و اشاعه آن ايران است، چرا كه دولتي در آن بر سر كار است كه تفكري منطقي دارد و تفكر آن در چارچوب جغرافيايي خودش محصور نيست بلكه داراي عنصري الهام بخش است كه قابليت زيادي براي توسعه و انتشار دارد.

لاريجاني گفت: آمريكايي‌ها معتقدند كه حكومت‌هاي شوروي نيز عنصر الهام بخش داشت اما شوروي سعي مي‌كرد تئوري و روش زندگي خود را در ديگر كشورها كپي كنند اما چون اين روش زندگي با مقتضيات آن كشورها همخواني نداشت كنار زده مي‌شد، لكن عنصر الهام بخش حكومت ايران از طرف ديگر كشورها خود به خود پذيرفته مي‌شود.

وي افزود: مسئله اين است كه ايران كشوري با ثبات و قدرتمند از نظر علمي است و بايد اين ثبات مختل شود و لذا بحران‌هاي مختلف براي ما ايجاد مي كنند و آخرين آن بحث انرژي هسته‌اي است كه آمريكايي‌‌هايي كه خودشان برخورداري از انرژي هسته‌اي به ايران را در زمان شاه تصويب كردند امروز با داشتن اين فناوري براي جمهوري اسلامي مخالفت مي‌كنند چرا كه اين توانمندي مي‌تواند پشتوانه انتشار عنصر الهام بخش نظام ما شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه آنها توجهشان به مساجد خيلي زياد است و آنقدر كه متاسفانه آنها نگاه دقيق به مساجد دارند ما نداريم و متوجه نيستيم كه مساجد چه ظرفيتي دارند.

لاريجاني خاطرنشان كرد: ما با دو چالش داخلي و خارجي مواجهيم كه در بعد خارجي امثال خانم رايس نمي‌خواهند مساجد ما را ويران كنند، بلكه مي‌خواهند اداره آن را به دست بگيرند و آن‌ها را وابسته كنند تا آن اسلام ناب محمدي(ص) كه در مساجد وجود دارد با همه ابعادش مطرح نباشد و به عنوان مثال در مساجد نماز بخوانند اما تفكر اسلامي در آن نباشد و به قول جيمز ولسي اسلام جنگي كه همان اسلام جهادي است از مساجد زدوده شود.

وي تصريح كرد: نمونه اين برخورد را در عراق مي‌بينيم كه آمريكايي‌ها مي‌گويند مرجعيت نجف نبايد در تدوين قانون اساسي عراق مداخله كند و فقط به عنوان قبه‌هاي نور در كشور عراق مطرح باشند.

دبير شواري عالي امنيت ملي بيان داشت: آمريكايي‌ها مي‌خواهند روش زندگي خود را در جهان حاكم كنند اما با روش زندگي اسلامي كه ايران نماد آن است مواجه شده‌اند و مشكل آنها با اسلام حاكم در ايران در تفاوت‌هاي اين اسلام و اسلام ديگر ملل اسلامي است و اسلام ديگر ملل اسلامي مشكلي براي آمريكا ايجاد نمي‌كند.

لاريجاني گفت: جهان اسلام امروز در حال خارج شدن از دوران كودكي و وارد شدن به عصر روشنگري خود مي‌باشد كه نگراني آمريكايي‌ها همين است و لذا مي خواهند يكي از مراجع اتكا و تغذيه اين تفكر اسلامي را كه مساجد است از محتوا تهي كنند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: آمريكايي‌ها به نقش موثر مساجد در هدايت جوامع مسلمان پي برده‌اند و لذا سعي دارند مساجد ما را از محتواي اسلام انقلابي خود تهي كنند.

وي افزود: بحران داخلي ما نيز بر مي‌گردد به همان سخن خانم رايس كه مي‌گويد عرصه جنگ ما عرصه نرم است و آنها براي اينكه جوانان ما به آنچه كه ما مي‌خواهيم فكر نكنند آنقدر مشغوليات براي آنها درست كرده‌اند تا جوانان مسلمان فرصت نكنند كه به چيز ديگري فكر كنند و مطلوب آمريكايي‌ها اين است كه جوانان ما هرگز به گذشته اسلامي خود فكر نكنند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: ما بايد ارزش مساجد را بيشتر درك كنيم و همه اسلام خود را در مساجد متمركز كنيم و لذا بايد به استقلال مساجد به عنوان يك ركن نگاه كنيم اما بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه فعال بودن مساجد نبايد فداي استقلال مالي آنها شود و دولت در اين زمينه براي تامين مالي مساجد وظيفه سنگيني دارد.

لاريجاني تصريح كرد: در مساجد بايد همه حقايق اسلام و جهان بيني اسلامي را كه آمريكايي‌ها از آن هراسان هستند به جوان‌ها بگوييم و بايد مسجد همواره داير باشد و البته نه فقط براي نماز بلكه بايد مسجد در مسير روشنگري فعال باشد.
وي تاكيد كرد: اتحاد شيعه و سني خطرناكترين حالت ممكن جهان اسلام براي آمريكاست و آنها سعي دارند به هر ترتيبي اين دو قشر را نسبت به هم بدبين كنند، ولي امروز اين خطر براي آمريكايي ‌ها جدي است و لذا سعي دارند به هر ترتيب ممكن اين دو مذهب را از هم دور نگه دارند و ما ضمن بيان حقايق اسلامي مراقب اين باشيم كه اين حقايق باعث تفرقه‌ افكني بين شيعه و سني نشود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: جوان امروز حتي به فهم حقايق بسيط اسلامي راضي نيست بلكه مي‌خواهد همه منظومه تفكر اسلامي را بشناسد و اين نشان دهنده اين است كه عصر روشنفكري اسلامي آغاز شده است و لذا آمريكايي‌ها مي‌خواهند به عنوان يك راهكار مقابله، گروه‌هايي همچون طالبان و القاعده را به وجود بياورند تا اسلام را به واسطه اينها خشن و غيرمنطقي معرفي كنند.

لاريجاني بيان داشت: اسلام يك دين عقلاني است و روش زندگي اسلامي هم عقلاني است و اين عقلاني بودن باعث دلنشين بودن اسلام مي‌شود، لذا آمريكايي‌ها مي‌خواهند اسلام را غير منطقي و غير عقلاني جلوه دهند و خيلي از اقدامات گروه‌هايي نظير القاعده در همين راستا قابل ارزيابي است.

وي افزود: جوان امروز ما بايد مباني انديشه اسلامي را فراگيرد تا در مقابل امواج فكري غربي واندهد و مساجد ظرفيت خوبي براي تحقق اين هدف دارند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: امروز جهان به نقطه‌اي رسيده است كه دانشمندان و متفكران به اين نتيجه رسيده‌اند كه دانش همه آن چيزي نيست كه فكر و ذهن بشر مي‌خواهد و دانشمندان دنبال چيزي مي‌گردند كه ذهن ايشان را ارضا كند و اين فرصت خوبي براي ماست تا روشنگري كنيم.

لاريجاني گفت: استراتژي آمريكايي‌ها كه چماق خود را بلند مي كردند و با صداي آرام كشورهاي ضعيف را در مشت خود مي‌گرفتند عوض شده و آنها امروز قصد دارند ضمن نشان دادن چماق، با صداي بلند كشورهاي ضعيف را وادار به خودكشي و اسارت كنند ولي نبايد از صداي بلند آنها و اين عمليات رواني ترسيد و بايد به جوان‌ها تحليل درست بدهيم و به آنها بگوييم كه اين تاكتيك آنهاست و به هيچ وجه قصد جنگ در بين نيست و اين كار بايد در مساجد انجام شود.

وي افزود: اگر مساجد بخواهند چنين ماموريت بزرگي را بر عهده بگيرند اولاً نبايد هيچ مسجدي بدون روحاني باشد به هر ترتيبي و به هر روشي و ديگر اينكه مساجد فقط مكان نماز خواندن نباشد و نكته مهم ديگر اينكه مساجد بايد نماز صبح داشته باشند تا جوانان و مسجد‌ها بصيرت پيدا كنند و از خواب غفلت بيدار شوند، چرا كه جوانان امروز صبح ندارند و خواب هستند و زود از خواب بيدار شدن جوانان نقش موثري در بيداري ذهن جوانان دارد.

لاريجاني گفت: علما و ائمه مساجد بايد اسرار دين و عرفان ديني را به جوانان آموزش دهند چرا كه اين آموزش لذات احكام و اصول اسلام و دين داشتن را به افراد مي‌چشاند و شما بايد جوان‌ها را به اين طريق جذب كنيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لاريجاني: استراتژي امروز آمريكا جنگ نيست، وادار كردن ما به خودكشي است، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016