چهارشنبه 9 شهریور 1384

افروغ نماينده مجلس هفتم: زيبنده نظام نيست كه قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي اتفاق بيفتد و در برخورد با مرتكبين آن شاهد هيچ‌‏كاري نباشيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو فراكسيون آبادگران در مجلس هفتم گفت: اگر در نتيجه سياست‌‏هاي جديد وزارت كشور حقوق شهروندي فداي حقوق جمعي شود، به عنوان يك روشنفكر و نماينده مجلس با آن مخالفت خواهم كرد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" عماد افروغ، نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلماني تصريح كرد: اگر فضا به سمت تضييع حقوق شهروندي و ناديده گرفتن حقوق فردي گرايش پيدا كند، تذكرات و انتقاداتم ادامه پيدا خواهد كرد.
وي اظهار داشت: يكي از سخنرانان در مراسم معارفه وزير كشور گفته است كه" هنگام بحث بر سر راي اعتماد به پورمحمدي، به او ظلم شده است، كسي كه اين حرف را زده است، متوجه نوع مخالفت من نشده است، ما در مخالفت با وزير كشور معترض شخص ايشان نشديم، ما نبايد جواب فعل بداخلاقي را با بداخلاقي بدهيم.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: من در مخالفت با وزير كشور هشدارهايي دادم و پيش بيني‌‏هايي را جهت پيشگيري انجام دادم.
نماينده تهران افزود: ما حقوق جامع شهروندي مي‌‏خواهيم نه حقوق فردي صرف و نه حقوق جمعي صرف، بايد اين دو را جمع كنيم. دفاع از احقاق چنين حقوقي ابتدا وظيفه روشنفكري و سپس وظيفه نمايندگي من است.
وي درپاسخ به سوالي درباره چالش آزادي دركشور گفت: آزادي دو نوع است، آزادي در عمل و آزادي در انتخاب، هميشه نتيجه آزادي خوب نيست اما آيا اگر نتيجه آن باب ميل ما نبود، بايد جلوي آن را گرفت؟
افروغ خواستار سياست گذاري مناسب براي تضمين آزادي اجتماعات طبيعي و جامعه مدني شد و گفت: آزادي اجتماعات طبيعي كه اداري نيستند و نيز اجتماعات اداري مانند احزاب و تشكل ها بايد رعايت شود.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس اضافه كرد: آيا بايد سالم سازي از بالا ديكته شود، اين كه سالم سازي همراه با فرهنگ سازي باشد، آيا تاكيد بر انسجام است و يا حقوق فردي؟ پاسخ اين پرسش ها را بايد در عملكرد وزير جديد كشور ديد.
نماينده تهران اظهار داشت: نكته ديگر عزل و نصب هاست، آيا عزل و نصب ها بين كابينه 70 ميليوني و از ميان اقشار مختلف جامعه است يا از ميان قشر خاصي از جامعه؟
وي درباره به كارگيري نيروهاي امنيتي در مديريت اجرايي كشور گفت : اين كار قطعا اشكال دارد زيرا آنها صرفل يك لايه از جامعه هستند حال آن كه احمدي نژاد گفته است كه ازتمام ظرفيت ها براي تحقق شايسته سالاري استفاده خواهد كرد .
افروغ در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مواضع او درمورد حضور روشنفكران در تريبون نماز جمعه را پرسيد، گفت : اين پيشنهاد را فردي ديگر داد كه به اشتباه به من نسبت داده شد، البته من هم از اين پيشنهاد استقبال مي‌‏كنم، تريبون نمازجمعه سخنراني پيش از خطبه ها بايد در اختيار روشنفكران اعم از روحاني و غير روحاني قرار گيرد.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به پرسشي درباره ديدگاه او نسبت به قتل هاي زنجيره اي و ارتباط آن با مخالفتش با وزير كشور گفت : من مساله قتل هاي زنجيره اي را به عنوان يك دليل مطرح كردم.
وي ساختار را رابطه و عامل را فرد دانست و گفت: دليل من ساختاري و رابطه‌‏اي بود نه عامل و فرد، من گفتم شما از سازماني به وزارت كشور كه با آزادي سر و كار دارد، مي آييد كه به لحاظ ساختاري پيامي را منتقل و ذهنيتي را تشديد مي‌‏كند.
افروغ يكي از اين پيام ها را قتل هاي زنجيره اي ذكر كرد و گفت : تيم قتل ها توسط چه كساني صورت گرفته است؟ با مرتكبين آن چه برخوردي شده است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نماينده تهران تاكيد كرد : من به عنوان يك مسلمان و انقلابي يك كيفرخواست مطرح مي‌‏كنم و مي‌‏گويم؛ زيبنده نظام جمهوري اسلامي- كه مي‌‏خواهد حقوق بشر اسلامي را به دنيا عرضه كند- نيست كه چنين اتفاقي بيفتد و ما در اصلاح ساختاري و برخورد با مرتكبين آن شاهد هيچ كاري نباشيم.
وي اضافه كرد: وزارت اطلاعات جداي از اهميت و كاركرد آن، به لحاظ ساختاري نياز به ساز و كار نظارتي بيشتري دارد، تا زماني كه اين ساز و كار وجود داشته باشد، مردم خواهند فهميد كه در آنجا چه مي‌‏گذرد.
افروغ در پاسخ به پرسش درباره طرح جداسازي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات گفت: تشكيل چنين واحدي در وزارت اطلاعات مثبت است، اين كار موجب مي‌‏شود كه نيروهاي اطلاعات تحت نظارت قرار گيرند.
نماينده تهران افزود: بايد ساز وكاري انديشيده شود كه مردم آسوده شوند، يعني بدانند كه آن نيروها هم تحت نظارت هستند.

Copyright: gooya.com 2016